Nutricia, samen voor het leven

Nutricia verhaal

Wij geloven dat de juiste voeding en support ieders gezondheid en welzijn ten goede komt. Vanaf de eerste 1000 dagen en telkens wanneer je ons nodig hebt. Tijdens de mooie momenten waarbij we het leven omarmen, maar ook tijdens de moeilijkere periodes, waarbij we het leven ten volle ondersteunen. Wij zijn er voor jou, en volgende generaties.

‘De min van Nederland’

Leven, dat is wat Nutricia sinds het begin heeft geïnspireerd. Al in 1896 begint oprichter Martinus van der Hagen in Zoetermeer met de productie van een kindermelk. Op basis van de methode van professor Backhaus, die erin was geslaagd om voedingsproducten voor baby’s te ontwikkelen, in een periode met een hoge babysterfte. Het zal ertoe leiden dat Nutricia bekend komt te staan als ‘de min van Nederland’. Niet veel later ontwikkelt Nutricia het eerste voedingsproduct voor diabetici en voor mensen met een schildklieraandoening.

Ons erfgoed

In de loop van ons 125 jarig bestaan heeft wetenschappelijke ethos en onderzoek ons steeds gedreven tot het ontwikkelen van onze voeding en ondersteuning. We zijn trots op onze diepe wortels in Nederland en bijzondere band met België. Op ons onderzoekscentrum in Utrecht en de samenwerkingsverbanden die we hebben met Nederlandse en Belgische onderzoekers, kennisinstituten en andere partners. Op de fabrieken in Cuijk en Zoetermeer. En op onze mensen door het hele bedrijf heen. We maken er niet alleen deel uit van de samenleving, we zorgen ook al tientallen jaren voor de mensen om ons heen. En dat blijven we doen.

Onze waarden: van het prille begin tot op hoge leeftijd

We zijn overtuigd van het belang van de juiste voeding en ondersteuning tijdens alle fasen van het leven. Dat de juiste voeding en support ieders gezondheid en welzijn ten goede komt. Wij zijn overtuigd dat goede voeding in de eerste duizend dagen van een baby’s bestaan van invloed is op gezondheid gedurende het leven. Dat een proactieve houding ten opzichte van voeding een positieve impact kan hebben op de gezondheid tijdens het ouder worden. En ook tijdens de moeilijkere periodes, waarbij we het leven ten volle ondersteunen. We zijn overtuigd van de rol van voeding tijdens de verschillende stadia van het leven, en streven daarom naar passende voeding en ondersteuning voor iedereen.

Voor jou en de generaties die volgen

Meer dan ooit zijn we er niet alleen voor jou, maar ook voor toekomstige generaties. Hiertoe hebben we ons verbonden aan een bedrijfsmodel met het oog op al onze belanghebbenden, geïnspireerd door de visie van ons moederbedrijf Danone. In lijn met onze ambitie om een positieve impact te hebben op maatschappij en milieu, hebben we onze Nederlandse en Belgische statuten gewijzigd. Dat betekent dat wij in onze besluitvorming altijd onze sociale, economische en milieu impact zullen laten meewegen.

In navolging van het ‘One Planet. One Health’ kader van moederonderneming Danone, ambiëren wij een duurzame bedrijfsvoering. Deze is gericht op het bereiken van een CO₂ neutrale productie in 2050, het gebruik van herbruikbare, recyclebare of biologische afbreekbare verpakkingen tegen 2025, een verminderd waterverbruik en de ondersteuning van regeneratieve landbouw.
Naast voeding die gezondheid en welzijn ondersteunen zal Nutricia zich samen met maatschappelijke partners blijven richten op projecten om persoonsgerichte, meer kosteneffectieve dieetbehandelingen te realiseren.

Omdat we ook de komende jaren transparant en verantwoord willen blijven ondernemen zijn wij inmiddels B-Corp gecertificeerd. Dit is een belangrijke mijlpaal en we nodigen alle goedgezinde bedrijven in de Benelux uit om zich eveneens te laten certificeren. Dit duurzaamheidskeurmerk, afgegeven door het onafhankelijke B-Lab, maakt onze sociale en maatschappelijke impact inzichtelijk voor iedereen. Dit betekent dat iedereen onze inspanningen en onze voortgang kan volgen.

Gedreven door onze overtuiging dat voeding een belangrijke rol speelt in gezondheid en welzijn tijdens het gehele leven, zet Nutricia zich de komende jaren in als voortrekker. We bouwen op ons prachtige erfgoed, maar zetten ook in op nieuwe innovaties, samenwerking, duurzaamheid & transparantie. Wij zijn er voor jou en volgende generaties.

Bijdragen aan gezondheid & welzijn

Wij geloven dat goede voeding en ondersteuning een wezenlijke bijdrage leveren aan gezondheid en welzijn. Nutricia, samen voor het leven.
Lees meer

Van jong tot oud

Wij geloven dat goede voeding en ondersteuning, bijdragen aan jouw gezondheid en welzijn. Of je nu jong bent of oud. De juiste voeding levert een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van je leven.
Lees meer

Voor jou & voor de generaties van de toekomst

Het draait om jouw gezondheid, maar ook om die van onze planeet. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Wij willen een positieve invloed hebben op maatschappij en milieu.
Lees meer over onze geschiedenis

Onze geschiedenis

Wist je dat de geschiedenis van Nutricia al ruim 120 jaar geleden begon, met de productie van flesvoeding voor baby's voor wie geen borstvoeding beschikbaar was? Sindsdien hebben wij een keur aan producten ontwikkeld om kinderen en volwassenen op een goede manier te voeden. Altijd gebaseerd op onderzoek en wetenschap.
Lees meer

Wetenschap centraal

Sinds 1946 heeft Nutricia een eigen onderzoekscentrum. Hier wordt voortdurend onderzoek gedaan om producten en services te ontwikkelen die gebaseerd zijn op de nieuwste inzichten en ontwikkelingen.
Ontdek meer over Nutricia Research