Tijdens deze week besteden wij extra aandacht aan ondervoeding en stimuleren iedereen om hier extra alert op te zijn. Het is belangrijk om de bewustwording te vergroten om de signalering, screening en (dieet)behandeling van ondervoeding in Nederland te verbeteren. Wees vooral alert bij volwassenen en kinderen met een ziekte of (kwetsbare) ouderen. Wij geloven dat de juiste voeding en begeleiding ieders gezondheid en welzijn ten goede komt en zeker bij ondervoeding is dit essentieel.