De promovendi vertellen: 7 vragen aan Nicole van Veenendaal

22 Aug 2023

1. Wat is de titel van uw proefschrift?

Keeping Families Close – Partners in Neonatal Care and Research

2. Wat is de datum en locatie van uw promotie?

16 juni 2023, Aula der Universiteit van Amsterdam, Singel 411, Amsterdam

3. Hoe bent u ertoe gekomen om dit promotieonderzoek te gaan doen? ('Hoe bent u erin gerold?').

Ik werkte samen met dr. Anne van Kempen en dr. Sophie van der Schoor in OLVG locatie Oost, waar het Anna Paviljoen was geopend, we kwamen op het idee om dit unieke zorgconcept te gaan evalueren.

4. Kunt u een korte beschrijving geven van het onderzoeksonderwerp en de -methoden?

Middels veel verschillende onderzoeksmethoden hebben we onderzoek gedaan naar hoe Family Integrated Care (FICare) of losse aspecten daarvan, invloed hebben op de kwaliteit van zorg en de uitkomsten in vaders en moeders van prematuur geboren kinderen.

5. Wat zijn de meest klinisch relevante/ meest opvallende resultaten van uw onderzoek?

Dat als je ouders echt als partners in de zorg betrekt je ook betere en meetbare gezondheidsuitkomsten kunt bereiken. Ouders hebben echt iets wat wij als zorgprofessionals niet hebben, en daar moeten we gebruik van maken!

6. Waar kijkt u het meest naar uit op de dag van uw verdediging?

De interessante discussie met de opponenten.

7. Waar ziet u het meest tegenop op de dag van uw verdediging?

Het mogelijk lang moeten staan (ik ben dan 28 weken zwanger).

8. Wie is uw grote voorbeeld?

Ik heb niet 1 groot voorbeeld, maar het werk vanuit de Canadese FICare groep met de aangesloten internationale stuurgroep voor family integrated care waar ik bij ben aangesloten is erg inspirerend!