Koemelkallergie gaat gepaard met meer infecties en hogere ziektelast

08 Jun 2022

Kinderen met koemelkallergie (KMA) hebben niet alleen meer klachten als krampjes, spugen en eczeem dan kinderen zonder KMA. Ook hebben ze in de eerste jaren van hun leven significant vaker infecties van bijvoorbeeld het maagdarmkanaal, de luchtwegen of de oren. De ziektelast omhelst dus meer dan alleen de klassieke symptomen van KMA. Dat blijkt uit een retrospectieve cohortstudie onder in totaal bijna 7.000 jonge kinderen uit het Verenigd Koninkrijk, die ruim 4 jaar zijn gevolgd.

KMA is een veel voorkomende voedselallergie, waar circa 2 tot 5 procent van de kinderen in Europa in het eerste levensjaar last van krijgt. De klinische manifestatie verschilt, maar kan gepaard gaan met klachten van het maagdarmkanaal (spugen en krampjes), de huid (eczeem) en de luchtwegen (piepende ademhaling). De nadruk in de (dieet)behandeling ligt dan ook vaak op het verminderen van deze symptomen, door het vermijden van koemelkeiwit. Dat kan door het geven van borstvoeding en - als dat niet mogelijk is – door intensief gehydrolyseerde flesvoeding of – als dat niet voldoende helpt – door flesvoeding op basis van aminozuren. In het onderzoek is gekeken naar het optreden van de voor KMA typische maagdarm-, huid- en luchtwegklachten. Maar dat niet alleen. Voor het eerst is ook de totale ziektelast in het dagelijkse leven van een grote groep kinderen met en zonder KMA vergeleken

 

The Health Improvement Network (THIN)

In het onderzoek is gebruik gemaakt van The Health Improvement Network (THIN). Hierin zijn gegevens opgenomen van bijna 3 miljoen patiënten uit 365 huisartsenpraktijken in het Verenigend Koninkrijk. De onderzoekers vergeleken klinische gegevens van 3.499 kinderen met KMA met die van 3.499 kinderen zonder KMA. Ze keken daarbij niet alleen naar allergieklachten, maar ook naar infecties in de loop van de tijd. In deze retrospectieve studie zijn de kinderen gemiddeld 4,2 jaar gevolgd

 

Allergieklachten

Uit de vergelijking blijkt dat ‘voor allergie klassieke’ klachten aan het maagdarmkanaal, de huid en de luchtwegen in beide groepen kinderen voorkomen, maar bij kinderen met KMA significant vaker, in ernstigere mate en langduriger. Zo kwamen maagdarmklachten ruim 2 keer zo vaak voor bij kinderen met KMA. Vooral de prevalentie van spugen en krampjes was hoger bij KMA. Verder hadden 57% meer kinderen met KMA last van eczeem. Luchtwegklachten troffen bijna 2 keer zoveel kinderen met KMA dan zonder KMA. Kinderen met KMA hadden ook significant vaker klachten aan meerdere organen. Bij 28% van de kinderen met KMA was dat het geval, vergeleken met 14% van de kinderen zonder KMA. De onderzoekers ontdekten ook dat kinderen met KMA gemiddeld ruim 6 maanden langer last van klachten hadden dan kinderen zonder KMA.

 

Nieuwe bevinding: meer infecties

De meest opvallende bevinding in het onderzoek is dat infecties significant vaker voorkomen bij kinderen met KMA, ook na het eerste levensjaar. De grootste toename is gevonden bij maagdarminfecties, die 74% meer kinderen met KMA treffen. Oorinfecties komen bij 30% meer kinderen met KMA voor, huidinfecties bij 20% en luchtweginfecties komen bij 9% meer kinderen met KMA voor. De onderzoekers concluderen hieruit dat de kinderen met koemelkallergie een hogere ziektelast hebben, die verder gaat dan alleen allergieklachten.

 

Relatie tussen allergie en infecties

Volgens de onderzoekers zijn er aanwijzingen dat kinderen met allergie een verhoogde vatbaarheid voor infecties hebben, al is de relatie tussen allergie en infecties nog niet volledig opgehelderd. Ze denken dat er sprake is van een verminderde immuunrespons, mogelijk mede door een dysbiose in de darmmicrobiota. Deze dysbiose komt vaak voor bij kinderen met KMA.

Bron: Sorensen K et al (2022) The clinical burden of cow's milk allergy in early childhood: A retrospective cohort study. Immun Inflamm Dis 10(3):e572. doi: 10.1002/iid3.572