Nieuwe introductieschema’s voor hoog-allergene bijvoeding

18 Jun 2019

Het vroeg introduceren van pinda en kippenei kan voorkomen dat kinderen met eczeem voedselallergie ontwikkelen. Daarom adviseert de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK) om hoog-allergene voedingsmiddelen bij alle kinderen te introduceren vanaf de leeftijd van 4 maanden. Speciale introductieschema’s voor ouders zijn ontwikkeld in samenwerking met de Diëtisten Alliantie Voedselovergevoeligheid (DAVO).

Vroeger werd gedacht dat het uitstellen van introductie van hoog-allergene voeding het ontstaan van een voedselallergie zou kunnen voorkomen. Inmiddels is duidelijk dat uitstel juist contraproductief werkt. Vroege introductie van pinda en kippenei voor de leeftijd van 8 maanden is sterk geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van pinda- of kippeneiallergie.

Vooral belangrijk bij eczeem

Vroege introductie van hoog-allergene bijvoeding is vooral van belang voor zuigelingen met matig tot ernstig eczeem. Voor deze kinderen geldt: hoe eerder gestart wordt
met bijvoeding, hoe groter de kans is dat voedselallergie voorkomen kan worden. De NVK adviseert daarom hoog-allergene voeding bij kinderen met eczeem te introduceren voor de leeftijd van 6 maanden. Na introductie wordt minimaal wekelijkse inname aanbevolen. De minimale hoeveelheid is 10 gram pindakaas (3 theelepels) en een half ei (roergebakken of gekookt) per week.

Geleidelijke introductie

Bij gezonde zuigelingen kan men thuis starten met hoog-allergene voeding, omdat de kans op een allergische reactie verwaarloosbaar is. Bij zuigelingen met eczeem kan men het beste samen met de ouders een afweging maken over een veilige introductie. Een geleidelijke introductie, startend met kleine hoeveelheden, is aan te bevelen. Speciale schema’s voor de introductie van pinda en kippenei in 6 stappen zijn beschikbaar als bijlage bij het standpunt van de NVK.

Ernstig eczeem

Het risico op een allergische reactie neemt toe naarmate het eczeem op jongere leeftijd is begonnen en het eczeem ernstiger is. Bij zuigelingen met ernstig eczeem kan een huidpriktest bijdragen aan de beoordeling of thuisintroductie van hoog-allergene voedingsmiddelen veilig is. De NVK adviseert om zo nodig te overleggen met een kinderarts over klinische introductie van de voedingsmiddelen, zeker bij zuigelingen (met eczeem) die eerder een acute allergische reactie op een voedingsmiddel hadden.

Bron: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK)