Rol van prebiotische vezelmix GOS:lcFOS 9:1 bij ontwikkeling mucosaal immuunsysteem

19 Jun 2019

De toevoeging van de prebiotische vezelmix GOS:lcFOS in een ratio 9:1 aan flesvoeding heeft mogelijk een gunstige invloed op de immuniteit van het darmslijmvlies, ofwel de mucosale immuniteit.

Dat suggereren onderzoekers na een gerandomiseerde gecontroleerde studie onder 187 Belgische zuigelingen. De baby’s hadden na een half jaar flesvoeding met GOS:lcFOS 9:1 meer van het antistof secretoir immunoglobine A in hun ontlasting dan zuigelingen die standaard flesvoeding kregen.

Het toevoegen van korte keten galacto-oligosachariden en lange keten fructo-oligosachariden in een verhouding van 9:1 (GOS:lcFOS 9:1) aan flesvoeding heeft niet alleen positieve effecten op de samenstelling van het darmmicrobioom, maar ook op de ontwikkeling van het immuunsysteem. Het mechanisme daarachter is nog niet volledig bekend, maar mogelijk spelen de darmbacteriën daarbij een rol.

Groei van het immuunsysteem

Het immuunsysteem ontwikkelt zich geleidelijk vanaf de geboorte. Vlak na de geboorte ontstaat de immuunrespons nog vooral door de immunoglobuline die kinderen van hun moeder meekrijgen tijdens de zwangerschap. Daarnaast krijgen ze secretoir immunoglobuline A (sIgA) binnen via de borstvoeding. Bij de verdere ontwikkeling van het immuunsysteem spelen de darmbacteriën mogelijk een rol, voornamelijk bij de opbouw van het mucosale immuunsysteem en de productie van endogeen sIgA. In deze studie bekeken de onderzoekers het effect van flesvoeding met GOS:lcFOS 9:1 op de aanmaak van secretoir immunoglobuline A (sIgA) en op de samenstelling van het darmmicrobioom.

Analyse van ontlasting

Kinderen van de ouders die voor de geboorte al hadden besloten dat het kind flesvoeding zou krijgen, werden gerandomiseerd verdeeld over 2 groepen: de ene groep kreeg flesvoeding met GOS:lcFOS 9:1, de andere groep een vergelijkbare flesvoeding zonder GOS:lcFOS. Kinderen die eerst borstvoeding kregen en daarna overgingen op flesvoeding, werden alsnog gerandomiseerd in een van de twee groepen. Als referentie fungeerden een groep volledig borstgevoede baby’s. Na 8 en 26 weken verzamelden de onderzoekers ontlastingsmonsters van de baby’s. Hiermee werden de concentratie sIgA in de ontlasting en de samenstelling van het darmmicrobioom bepaald.

Flesvoeding met GOS:lcFOS geeft hogere sIgA-waarden

Uiteindelijk voltooiden 187 zuigelingen de hele studieperiode. Na 8 weken waren er geen verschillen tussen de twee flesvoedingsgroepen (GOS:lcFOS n=75, standaard n=81) wat betreft de hoeveelheden bifidobacteriën en clostridium. Na 26 weken bleek dat de concentratie sIgA significant hoger was bij de kinderen met GOS:lcFOS in de flesvoeding, vergeleken met de andere flesgevoede groep. Daarnaast was ook het percentage van gunstige bifidobacteriën in de GOS:lcFOS-groep significant hoger dan in de andere groep (60,4% vs 52,6%). De percentages van ongunstige clostridiumbacteriën waren respectievelijk 0,0% en 3,27%. De samenstelling van het darmmicrobioom van de kinderen die flesvoeding met GOS:lcFOS kregen, lag daarmee dichterbij de samenstelling van borstgevoede kinderen. Volgens de auteurs wijst de hogere concentratie sIgA in de ontlasting erop dat de toevoeging van GOS:lcFOS een positief effect heeft op de mucosale immuniteit. Het lijkt erop dat de samenstelling van de darmbacteriën de productie van sIgA reguleert en andersom.

Bron: Scholtens P et al (2008) Fecal secretory immunoglobulin A is increased in healthy infants who receive a formula with short-chain galacto-oligosaccharides and long-chain fructo-oligosaccharides. J Nutr 138(6):1141-7