Synbiotica gunstig bij de dieetbehandeling van koemelkallergie - een gerandomiseerde, gecontroleerde studie

18 May 2019

In een recente dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde, multicenter-studie stonden zuigelingen met IgE (niet-immunoglobuline E) gemedieerde koemelkallergie centraal. Er is onderzoek gedaan naar de impact van langdurig gebruik (26 weken) van aminozuurvoeding mét alsook zonder toevoeging van pre- en probiotica (synbiotica) op de samenstelling van fecale microbiota.

Het onderzoek van Fox et al is een follow-up studie op de ASSIGN studie, waarin testproduct Neocate Syneo (n=35) werd vergeleken met controleproduct Neocate LCP (n=36) gedurende een testperiode van 8 weken.

In de follow-up studie bleef een deel van de kinderen na 8 weken de toegewezen producten langer gebruiken tot een totale testperiode van 26 weken werd bereikt (testgroep n= 20, controlegroep n=19). De resultaten na 26 weken tonen aan dat Neocate Syneo de darmmicrobiota in evenwicht helpt te brengen vergelijkbaar met die van gezonde, borstgevoede baby’s. Bij 8 weken is er al een significant verschil op de samenstelling van fecale microbiota tussen test- en controlegroep zichtbaar en dit verschil houdt aan bij langdurig gebruik van voeding met synbiotica.

De gecombineerde studieresultaten wijzen er dus op dat Neocate Syneo, bij gebruik van 8-26 weken, gunstige effecten heeft op de samenstelling van de darmmicrobiota en geschikt is voor de dieetbehandeling van zuigelingen met niet-IgE-gemedieerde koemelkallergie.

Tevens is na 26 weken bij de testgroep, in vergelijking met de controlegroep, een significant lager gebruik van middelen voor dermatologische doeleinden aangetoond alsmede een lagere incidentie van oorinfecties (respectievelijk p = 0,019 en 0,011). Deze data wijzen op mogelijke systemische effecten van synbiotica die verder reiken dan de positieve effecten op de darmmicrobiota.


Referentie:
Fox AT, et al. A specific synbiotic-containing amino acid-based formula in dietary management of cow’s milk allergy: a randomized controlled trial. Clin Transl Allergy. 2019;9:5.

Link naar FOX artikel: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30651972
Link naar ASSIGN Candy: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29155807