Wei-eiwit en lactose verbeteren smaak intensief gehyrolyseerde zuigelingenvoeding

21 Dec 2018

Britse health care professionals, die kinderen met koemelkallergie begeleiden, vinden een intensief gehydrolyseerde flesvoeding op basis van wei-eiwit en met lactose smakelijker dan intensief gehydrolyseerde voeding op caseïnebasis en zonder lactose. De health care professionals vinden dat de betere smaak samenhangt met een betere acceptatie van de voeding. Ook draagt het volgens hen bij aan minder verspilling en minder hoge voor de gezondheidszorg.

Intensief gehydrolyseerde flesvoeding bevat geen intacte eiwitten meer, maar peptiden. Hierdoor kunnen de meeste kinderen met een koemelkallergie die geen borstvoeding krijgen, de voeding wel verdragen. In internationale richtlijnen wordt dan ook een intensief gehydrolyseerde voeding aangeraden. Maar het probleem bij intensief gehydrolyseerde voeding is de smaak en de acceptatie, met name bij de wat oudere zuigeling. Door het hydrolyseringsproces ontstaan peptiden die wat bitter en zuur kunnen smaken en een minder aangename geur hebben. Vooral kinderen ouder dan 7 maanden vinden deze voedingen niet lekker en weigeren ze vaak. Bij kinderen jonger dan 3,5 maand worden de voedingen over het algemeen beter geaccepteerd. Fabrikanten hebben geprobeerd de smaak van de flesvoedingen te verbeteren door het vervangen van een deel van de complexe koolhydraten door eenvoudige koolhydraten als lactose.

Smaakonderzoek

Smaakonderzoek met baby’s is lastig te doen en ethisch bijna niet uitvoerbaar. Daarom is in Engeland smaakonderzoek uitgevoerd bij 100 health care professionals uit verschillende delen van het land (51 diëtisten en 49 artsen) die werken met kinderen met koemelkallergie. Zij kregen 4 verschillende merken intensief gehydrolyseerde flesvoedingen blind te proeven in een willekeurige volgorde. Zij moesten ze rangschikken van meest smakelijk naar minst smakelijk. De 4 gebruikte voedingen waren Nutrilon Pepti 1(Nutricia), Althera (Nestlé), Similac Alimentum (Abbott) en Nutramigen LGG 1 (Mead Johnson) (zie tabel). Verder vulden de deelnemers een vragenlijst in over de invloed van de smaak van de voeding op de kinderen en hun ouders.

Smakelijker gaat samen met betere acceptatie

De deelnemers vonden de voedingen die op basis van wei-eiwit en met lactose het meest smakelijk. Nutrilon Pepti werd significant vaker als meest smakelijke aangemerkt dan andere flesvoedingen. Nutrilon Pepti werd door 77% van de deelnemers als meest smakelijk aangemerkt, Althera door 20%. Uit de vragenlijst blijkt dat 96% van de deelnemers vindt dat een smakelijkere voeding bijdraagt aan een minder vaak afwijzen van de voeding door een kind. Ook vindt 92% dat dit bijdraagt aan meer tevreden gezinnen en 90% vindt dat dit bijdraagt aan minder kosten en minder verspilling.

Lactose geen probleem

Bij non-IgE gemedieerde koemelkallergie was voorheen het advies om in de voeding ook lactose te vermijden vanwege de kans op een secundaire lactose-intolerantie. Maar internationale richtlijnen op dat gebied zijn inmiddels aangepast. Recent onderzoek heeft ook aangetoond dat er bij non-IgE gemedieerde koemelkallergie geen sprake is van een secundaire lactose-intolerantie. De belangrijkste bron van koolhydraten in moedermelk is lactose. De intensief gehydrolyseerde flesvoedingen met lactose zijn dus veilig voor kinderen met koemelkallergie en het verbetert de smaak.

Bron: Maslin K et al (2018) Palatability of hypoallergenic formulas for cow’s milk allergy and healthcare professional recommendation doi: 10.1111/pai.12979 [Epub ahead of print]