Eén miljoen euro voor COVID-19 gerelateerd onderzoek

02 Jun 2021

Laatste wijziging: 02 jun 2021

Al 125 jaar staat Nutricia voor onderzoek en innovatie. Met het Nutricia onderzoekscentrum aan De Uithof in Utrecht blijft Nutricia pionieren op het gebied van gezondheid en voeding. Het onderzoekscentrum is ook betrokken bij onderzoek naar de rol van voeding voor ernstig zieke COVID patiënten. Dit sluit nauw aan bij de visie van Danone, waar Nutricia onderdeel van is, om gezondheid door middel van voeding te brengen naar zo veel mogelijk mensen.

COVID-19 is snel uitgegroeid tot een wereldwijde pandemie en is een complexe ziekte met een breed scala van milde, ernstige en kritieke symptomen. Waar de meeste COVID-19-patiënten slechts milde of matige symptomen hebben, ontwikkelt een groep patiënten (27,6% van 38.416 gemelde patiënten in Nederland, 27 april 2020) ernstige tot kritieke symptomen, waarbij een ziekenhuisopname en beademing nodig is.

Waarom reageren sommige mensen veel sterker op COVID-19 dan anderen? Kunnen we voorspellen wie er ernstig ziek wordt van COVID-19? Hoe moeten deze patiënten worden behandeld? Een divers consortium van universiteiten, academische ziekenhuizen en industriële partners, waaronder Nutricia's onderzoekscentrum, probeert deze vragen te beantwoorden. Ze krijgen voor hun onderzoek een subsidie van 1 miljoen euro van Topsector Life Sciences & Health (Health~Holland).

Metabole vingerafdruk
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van metabole veranderingen die plaatsvinden in het lichaam gedurende de ziekte. De inzichten uit deze metabole vingerafdrukken kunnen worden gebruikt voor de ontwikkeling van diagnostische technieken voor ziekten zoals dementie, hart- of leverfalen, en mogelijk ook COVID-19.

Betere zorg
Dit project speelt in op de dringende noodzaak om prognostische biomarkers en farmaceutische en voedingsstrategieën te vinden. Metabole profilering van COVID-19-patiënten zal nieuw licht werpen op de mechanismen die ten grondslag liggen aan de progressie van COVID-19 en beoogt klinisch relevante strategieën voor bepaalde groepen patiënten.

“In dit project zal Nutricia's onderzoekscentrum een diep inzicht bieden in de rol van voeding en het type voeding voor gehospitaliseerde of ernstig zieke patiënten, evenals de impact op hun darmmicrobioom en immuunstatus. Door unieke initiatieven als deze kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan de grootste gezondheidsuitdaging waar de wereld op dit moment mee te maken heeft”, aldus dr. Guus Roeselers, Senior Team Leader Gut Microbiology bij Nutricia's onderzoekscentrum.