Is jouw organisatie ook bezig met onderwerpen als duurzaamheid, sociaal welzijn, gezondheid en inclusiviteit? Nutricia helpt je graag om samen duurzame doelen te realiseren

Waarschijnlijk zet jouw organisatie al goede stappen richting een duurzamere wereld. Ziekenhuizen en zorginstellingen verbinden zich bijvoorbeeld aan de Europese Green Deal om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, onder andere via hun inkoopbeleid. Of maken werk van het uitvoeren van ESG-beleid (Environmental, Social, Governance). Daarnaast hebben heel veel instellingen het Integraal Zorgakkoord met de overheid ondertekend om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Stuk voor stuk belangrijke onderwerpen die ook bij ons hoog op de agenda staan. We voegen de daad bij het woord en dat laten wij mede zien door onze B Corp certificering

 

Sinds 2021 mag Nutricia zich een B Corp organisatie noemen. Deze internationale certificering laat zien dat we de kracht van ons bedrijf willen benutten om mee te bouwen aan een meer inclusieve en duurzame economie. We voldoen nu aan de hoge normen van sociale en milieuprestaties, transparantie en verantwoordingsplicht. B Lab - de organisatie achter B Corp - licht bedrijven volledig door om te achterhalen hoe bedrijven zich inzetten voor de planeet, hun klanten en werknemers. Je kunt meer lezen over B Corp op www.bcorporation.net. In de geest van onze certificering willen we partners graag helpen hun duurzaamheidsdoelen te bereiken. Zo werken we met elkaar aan een betere wereld.


De kans is groot is dat we met onze producten, diensten en werkwijze al deels invulling geven aan jouw duurzame doelstellingen. Door onze B Corp certificering kan jouw organisatie bijvoorbeeld voldoen aan de criteria voor ‘stimulering verduurzaming bij ketenpartners’.


  • Diverse ziekenhuizen werken toe naar minimaal 50% plantaardige eiwitten in voeding voor patiënten. Wie kiest voor producten van Nutricia (zoals Nutridrink PlantBased), kiest ook voor verdere ontwikkeling van plant-based voeding.
  • Ingekochte goederen en diensten bepalen voor veel organisaties meer dan de helft van hun CO2-voetafdruk. Je kunt deze afdruk mogelijk verkleinen door te kiezen voor onze voedingen. streeft Nutricia naar het reduceren van haar broeikassen tegen 2030, in lijn met de mondiale doelstelling om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden. Als onderdeel van Danone streeft Nutricia ernaar om tegen 2030 over 100% herbruikbare, recyclebare, composteerbare verpakkingen te beschikken. Ook wil Danone het gebruik van virgin fossiele verpakkingen halveren tegen 2040, met een vermindering van 30% tegen 2030, door hergebruik en gerecycled materiaal te versnellen. 
  • Als onderdeel van een afvalpreventieplan kan Nutricia voorraadbeheer optimaliseren. Dat doen we samen met partners en jouw leveranciers. Door met elkaar slim te kijken naar goederenvervoer is het beperken van vrachtbewegingen vaak mogelijk.
  • Wil je bijdragen aan een gezonde leefomgeving? Door Nutricia te kiezen als leverancier investeert jouw organisatie hier indirect in. We zijn namelijk partner in allerlei maatschappelijke projecten die gezondheid bevorderen. Bijvoorbeeld Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM), een valpreventieprogramma voor thuiswonende ouderen