Onderwerpen in dit artikel:

Veel voorkomende voedingsproblemen bij kinderen met cerebrale parese

Voedingsproblemen bij kinderen met cerebrale parese (CP) uiten zich op vele manieren. Door CP Nederland is dit, in samenwerking met onderzoekers van het zorgpad cerebrale parese, grafisch weergegeven op de poster hieronder. De inhoud van deze poster is tot stand gekomen samen met Olaf Verschuren & Raquel Hulst (beide onderzoeker bij Hoogstraat Revalidatie), Karen van Hulst (Epidemioloog & logopediste) en enkele ouders. Voor de wetenschappelijke onderbouwing verwijzen we u naar de referenties onderaan deze pagina.

Op de Nutricia Academy vindt u een webinar waarin professor Peter B. Sullivan, MD en Iva Hojsak, MD, PhD toelichten wat veelvoorkomende voedingsproblemen bij kinderen met neurologische aandoeningen zijn. Daarnaast komen ook de wetenschappelijke achtergrond en mogelijke (dieet)behandelingen aan bod.

Oorzaken voedingsproblemen bij kinderen met cerebrale parese

Bij eet-, drink- en slikproblemen spelen meerdere factoren een rol. De oorzaken die aan voedingsproblemen ten grondslag kunnen liggen zijn in te delen in drie groepen: 1. Kindfactoren; 2. Omgevingsfactoren; en 3. Taakfactoren. Een visuele weergave van deze oorzaken vindt u hier.
In onderstaande video legt revalidatiearts Jeanine Voorman uit hoe deze oorzaken samenhangen en wat de gevolgen hiervan zijn. Ook geeft ze adviezen voor in de spreekkamer.

*Actueel* Digitaal symposium 9 Oktober

Op 9 Oktober vindt het digitale symposium “Aandacht voor fysieke gezondheid bij kinderen met cerebrale parese” plaats. Binnen De Hoogstraat Revalidatie en het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht) is de aandacht voor goede slaap, voeding en fysieke activiteit bij kinderen (0-8 jaar) met cerebrale parese enorm verhoogd. De onderzoekers, therapeuten en artsen zijn hier dermate enthousiast over, dat ze u hier graag meer over vertellen en door middel van een workshop de kans geven om de best practices over te nemen in uw eigen instelling/praktijk.

Olaf Verschuren, projectmanager, beschrijft het als volgt: “Met dit project willen we zorgen dat de gezondheid en kwaliteit van leven van alle kinderen met cerebrale parese nu en in de toekomst fors zal verbeteren.”

Richtlijn diagnostiek en behandeling van kinderen met spastische cerebrale parese

In de Richtlijn spastische cerebrale parese (Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO) wordt het belang van het meten van de voedingstoestand onderstreept (artikel 7.2.3). De werkgroep beveelt hierin aan dat bij kinderen met het risico op ondervoeding, de voedingstoestand van het kind periodiek en op gestandaardiseerde wijze moet worden geëvalueerd. Risicogroepen zijn onder andere ernstige cerebrale parese, slikstoornissen, zeer langdurende maaltijden en/of recidiverende luchtweginfecties. Evaluatie kan door het meten van lengte en gewicht en deze in te vullen op de groeicurve (lengte naar leeftijd en gewicht naar lengte).

Ook de European Society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition beschreef in 2017 dat de voedingsstatus van kinderen met neurologische aandoeningen op gestandaardiseerde wijze gemeten moet worden. In deze richtlijn wordt een frequentie van tweemaal per jaar aangeraden.

Hoe signaleert u zelf gemakkelijk voedingsproblemen?

Het CP zorgpad heeft binnen De Hoogstraat Revalidatie een meetset opgesteld waarmee problemen met betrekking tot slaap, voeding en fysieke activiteit goed in kaart gebracht kunnen worden. Deze wetenschappelijke posterpresentatie van Raquel Hulst et al. laat zien welke parameters worden meegenomen. Tijdens het digitale symposium op 9 oktober leert u hier meer over en krijgt u praktische handvatten om de meetset toe te passen in uw dagelijkse praktijk.

Referenties

Poster CP Nederland

 1. Romano, C., et al. European Society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition guideline for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with neurological impairment. JPGN 2017;65: 242-264.
 2. Dahl, M., et al., Feeding and nutritional characteristics in children with moderate or severe cerebral palsy. Acta Paediatr, 1996. 85(6): p. 697-701.
 3. Gangil, A., et al., Feeding problems in children with cerebral palsy. Indian Pediatr, 2001. 38(8): p. 839-46.
 4. Motion, S., et al., Early feeding problems in children with cerebral palsy: weight and neurodevelopmental outcomes. Dev Med Child Neurol, 2002. 44(1): p. 40-3.
 5. Dahlseng, M.O., et al., Feeding problems, growth and nutritional status in children with cerebral palsy. Acta Paediatr, 2012. 101(1): p. 92-8.
 6. Fung, E.B., et al., Feeding dysfunction is associated with poor growth and health status in children with cerebral palsy. J Am Diet Assoc, 2002. 102(3): p. 361-73.
 7. Gisel, E.G. and J. Patrick, Identification of children with cerebral palsy unable to maintain a normal nutritional state. Lancet, 1988. 1(8580): p. 283-6.
 8. Karagiozoglou-Lampoudi, T., et al., Identification of feeding risk factors for impaired nutrition status in paediatric patients with cerebral palsy. Acta Paediatr, 2012. 101(6): p. 649-54.
 9. Lip, S.Z.L., A. Chillingworth, and C.M. Wright, Prevalence of under and over weight in children with neurodisability, using body composition measures. Eur J Clin Nutr, 2018. 72(10): p. 1451-1454.
 10. Lopes, P.A., et al., Food pattern and nutritional status of children with cerebral palsy. Rev Paul Pediatr, 2013. 31(3): p. 344-9.
 11. Pascoe, J., et al., Body mass index in ambulatory children with cerebral palsy: A cohort study. J Paediatr Child Health, 2016. 52(4): p. 417-21.
 12. Sullivan, P.B., et al., Impact of feeding problems on nutritional intake and growth: Oxford Feeding Study II. Dev Med Child Neurol, 2002. 44(7): p. 461-7.
 13. Benfer, K.A., et al., Oropharyngeal dysphagia and gross motor skills in children with cerebral palsy. Pediatrics, 2013. 131(5): p. e1553-62.
 14. Benfer, K.A., et al., Oropharyngeal dysphagia in preschool children with cerebral palsy: oral phase impairments. Res Dev Disabil, 2014. 35(12): p. 3469-81.
 15. Calis, E.A., et al., Dysphagia in children with severe generalized cerebral palsy and intellectual disability. Dev Med Child Neurol, 2008. 50(8): p. 625-30.
 16. Kim, J.S., et al., Characteristics of dysphagia in children with cerebral palsy, related to gross motor function. Am J Phys Med Rehabil, 2013. 92(10): p. 912-9.
 17. Reid, S.M., et al., Prevalence and predictors of drooling in 7- to 14-year-old children with cerebral palsy: a population study. Dev Med Child Neurol, 2012. 54(11): p. 1032-6.
 18. Reilly, S., D. Skuse, and X. Poblete, Prevalence of feeding problems and oral motor dysfunction in children with cerebral palsy: a community survey. J Pediatr, 1996. 129(6): p. 877-82.
 19. Waterman, E.T., et al., Swallowing disorders in a population of children with cerebral palsy. Int J Pediatr Otorhinolaryngol, 1992. 24(1): p. 63-71.
 20. Del Giudice, E., et al., Gastrointestinal manifestations in children with cerebral palsy. Brain Dev, 1999. 21(5): p. 307-11.
 21. Erkin, G., et al., Feeding and gastrointestinal problems in children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res, 2010. 33(3): p. 218-24.
 22. Park, E.S., et al., Colonic transit time and constipation in children with spastic cerebral palsy. Arch Phys Med Rehabil, 2004. 85(3): p. 453-6
 23. Bohmer, C.J., et al., The prevalence of gastro-oesophageal reflux disease based on non-specific symptoms in institutionalized, intellectually disabled individuals. Eur J Gastroenterol Hepatol, 1997. 9(2): p. 187-90.
 24. Sondheimer, J.M. and B.A. Morris, Gastroesophageal reflux among severely retarded children. J Pediatr, 1979. 94(5): p. 710-4.
 25. Lopes, P.A., et al., Food pattern and nutritional status of children with cerebral palsy. Rev Paul Pediatr, 2013. 31(3): p. 344-9.
 26. Kuperminc MN, Gottrand F, Samson-Fang L, et al. Nutritional management of children with cerebral palsy: a practical guide. Eur J Clin Nutr 2013;67
 27. Erkin G, Culha C, Ozel S, et al. Feeding and gastrointestinal problems in children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res 2010;33:218–24.
 28. Sullivan PB, Lambert B, Rose M, et al. Prevalence and severity of feeding and nutritional problems in children with neurological impairment: Oxford Feeding Study. Dev Med Child Neurol 2000;42:674–80.
 29. Parkes, J., et al., Oromotor dysfunction and communication impairments in children with cerebral palsy: a register study. Dev Med Child Neurol, 2010. 52(12): p. 1113-9.
 30. Reilly, S., D. Skuse, and X. Poblete, Prevalence of feeding problems and oral motor dysfunction in children with cerebral palsy: a community survey. J Pediatr, 1996. 129(6): p. 877-82.
 31. Romano, C., et al. European Society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition guideline for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with neurological impairment. JPGN 2017;65: 242-264.
 32. Hegde, A.M. and S.C. Pani, Drooling of saliva in children with cerebral palsy-etiology, prevalence, and relationship to salivary flow rate in an Indian population. Spec Care Dentist, 2009. 29(4): p. 163-8.
 33. Morales Chavez, M.C., Z.C. Nualart Grollmus, and F.J. Silvestre-Donat, Clinical prevalence of drooling in infant cerebral palsy. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 2008. 13(1): p. E22-6.
 34. Tahmassebi, J.F. and M.E. Curzon, Prevalence of drooling in children with cerebral palsy attending special schools. Dev Med Child Neurol, 2003. 45(9): p. 613-7.
 35. Bell KL, Samson-Fang L. Nutritional management of children with cerebral palsy. Eur J Clin Nutr 2013;67(suppl 2):S13–6
 36. Marchand V, Motil KJ, Nutrition NCo. Nutrition support for neurologically impaired children: a clinical report of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2006;43:123–35.
 37. Romano, C., et al. European Society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition guideline for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with neurological impairment. JPGN 2017;65: 242-264.

Richtlijn spastische cerebrale parese bij kinderen

 1. Romano, C., et al. European Society for paediatric gastroenterology, hepatology and nutrition guideline for the evaluation and treatment of gastrointestinal and nutritional complications in children with neurological impairment. JPGN 2017;65: 242-264.
 2. Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO (2015). Richtlijn spastische cerebrale parese bij kinderen https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/spastische_cerebrale_parese_bij_kinderen/spastische_cerebrale_parese_-_startpagina.html

CP zorgpad

 1. R.Y. Hulst et al., Development of a novel care path with a focus on sleep, nutrition and physical activity in children with cerebral palsy. Poster presented at DCRM 2019 Nov 7-8, Utrecht