Onderwerpen in dit artikel:

Borstvoeding is de beste voeding voor elke baby. Daarom zijn gezondheids- en voedingsclaims niet toegestaan op verpakkingen van flesvoeding geschikt voor kinderen van 0-6 maanden. U als gezondheidsprofessional bent de aangewezen persoon om ouders te informeren over de meest geschikte voeding voor hun baby en ze de verschillen uit te leggen.


Sinds 22 februari 2020 geldt er een nieuwe Europese wetgeving voor zuigelingenvoeding. De informatievoorziening op de verpakking van flesvoeding is daardoor veranderd. De nieuwe Europese wetgeving (gedelegeerde verordening 2016/127, die hoort bij Verordening 609/2013 voor bijzondere voeding) geldt voor alle flesvoeding. Dus voor zowel zuigelingenvoeding als voor opvolgmelk.

Wetgeving bepaalt minimale eisen flesvoeding

De Europese wetgeving voor zuigelingenvoeding bepaalt wat er minimaal in moet zitten. Toch is niet elke voeding hetzelfde. Er is namelijk niet alleen wettelijk bepaald wat erin MOET zitten maar ook wat erin MAG zitten. Jarenlang onderzoek, geeft steeds meer inzicht in de samenstelling van moedermelk. Dat leidt tot nieuw ontdekte en wetenschappelijk bewezen effectieve ingrediënten. De Europese wetgeving staat toe dat deze ingrediënten worden toegevoegd. En juist die laatste ingrediënten maken het verschil tussen flesvoedingen.

DHA nu verplicht in alle flesvoedingen

Het onderzoek naar moedermelk loopt dus als het ware voor op de wettelijke afspraken. Een goed voorbeeld hiervan is het vetzuur docosahexaeenzuur (DHA). DHA is tegenwoordig verplicht voor alle flesvoedingen, maar was dat tot vorig jaar niet. Nutricia voegt het al sinds 1992 toe omdat uit eigen onderzoek bleek dat moedermelk DHA bevat. Vanaf het moment dat het belang van DHA in zuigelingenvoeding onderkend werd, voegt Nutricia al DHA toe op vrijwillige basis. De nieuwe wetgeving stelt dat DHA verplicht moet worden toegevoegd aan alle volledige zuigelingenvoeding (voor kinderen tot 6 maanden) en opvolgmelk (vanaf 6 maanden).

Naast DHA is ook AA belangrijk in zuigelingenvoeding

In de nieuwe EU-regelgeving is alleen het toevoegen van docosahexaeenzuur (DHA) aan zuigelingenvoeding en opvolgmelk verplicht gesteld. Het toevoegen van arachidonzuur (AA) is optioneel. Franse deskundigen van onder meer de Universiteit van Sorbonne uiten hun bezorgdheid hierover in een review. Zij vragen zich af of zuigelingenvoeding en opvolgmelk met alleen DHA en zonder AA wel veilig en geschikt zijn voor de groei en ontwikkeling van baby’s. Zowel DHA als AA zitten immers in moedermelk en beide langeketenvetzuren (LCPUFA’s) spelen een cruciale rol bij de ontwikkeling van zuigelingen. Zij adviseren zekerheidshalve om naast DHA ook AA toe te voegen aan zuigelingenvoeding en opvolgmelk 1.2. Nutrilon bevat daarom naast de verplichte DHA ook AA als vrijwillige toevoeging.

Gewijzigde samenstelling

Naast de verplichte toevoeging van DHA zijn er in de nieuwe verordening ook wat wijzigingen in de verplichte samenstelling van flesvoeding doorgevoerd. Op basis van onderzoek geeft EFSA (Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid) aan wat de aanbevolen minimale samenstelling is voor volledige zuigelingenvoeding en opvolgmelk. Er zijn afspraken gemaakt voor minimale en maximale gehaltes voor eiwitten, vetten en bepaalde vitamines en mineralen.

Geen claims op volledige zuigelingenvoeding

Sinds de invoering van de nieuwe verordening zijn claims niet meer toegestaan voor volledige zuigelingenvoeding voor zuigelingen tot 6 maanden. U treft dus geen vermeldingen meer aan over nucleotiden, taurine of galacto-oligosachariden. Het is voor ouders dus niet duidelijk of een product alleen maar het wettelijk minimum bevat of dat het een flesvoeding met wat extra’s is.

Informatie die u nog wel aantreft op de verpakking

De vermelding „bevat DHA (zoals voorgeschreven door de wetgeving betreffende alle volledige zuigelingenvoeding)” mag enkel worden gebruikt voor volledige zuigelingenvoeding die voor 22 februari 2025 in de handel is gebracht. Ook is er een uitzondering gemaakt voor lactose, zoals de claim “lactosevrij” als het product niet meer dan 2,5 mg/100 kJ of 10 mg/100 kcal bevat en “uitsluitend lactose” als lactose het enige koolhydraat in het product is Voor speciale zuigelingenvoeding voor medisch gebruik gelden andere regels. Voor dit type voeding mag wel op informatieve en niet aanprijzende wijze op de verpakking worden vermeld bij welke specifieke indicatie het product gebruikt kan worden. Denk aan dieetvoeding bij koemelkallergie of bij reflux.

Adviserende rol van de professional

In de praktijk kan het lastig zijn om de verschillen tussen de diverse merken flesvoeding te zien. Lastig voor u, maar helemaal voor de jonge ouders die voor de keuze staan als ze overstappen van borst- naar flesvoeding. Ouders hebben recht op volledige informatie om zo de juiste keuze te kunnen maken. De adviserende rol van u als professional blijft dus onverminderd belangrijk.

Referenties

  1. Koletzko B et al (2020) J Clin Nutr 2020;111:10–6
  2. Tounian P et al (2021) Arch Pediatr 28(1):69-74

Borstvoeding is de beste voeding voor baby’s. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para)medici.• Maart 2021