Onderwerpen in dit artikel:

Wereldwijd zijn KetoCal* en Liquigen* gebruikt in vele klinische studies. Studies in zuigelingen, kinderen en volwassenen. Studies in refractaire epilepsie, epilepsiesyndromen en metabole aandoeningen. Studies in klinische en poliklinische patiënten.


Het meest onderzochte ketogene portfolio

Er zijn veruit méér klinische studies uitgevoerd en gepubliceerd met KetoCal en Liquigen dan met enige andere ketogene dieetvoeding. Het onderzoek werd vaak uitgevoerd door geïntrigeerde artsen, diëtisten en onderzoekers, zonder betrokkenheid van Nutricia.

Het is zeker dat er meer studies zijn uitgevoerd met KetoCal en/of Liquigen, echter in publicaties ontbreekt regelmatig informatie over de producten die gebruikt zijn.

The MCT-ketogenic diet as a treatment option in refractory childhood epilepsy: A prospective study with 2-year follow-up – Lambrechts et al. 2015

Deze prospectieve studie toont aan dat ketogeen dieettherapie effectief is bij kinderen met refractaire epilepsie, zowel qua aanvalsreductie als qua reductie in ernst van aanvallen. Na 6 maanden is duidelijk voor welke patiënten deze interventie effectief is en goed verdragen wordt. Zij blijven voor langere tijd effectiviteit ervaren.

Lees meer

Cognitive and behavioral impact of the ketogenic diet in children and adolescents with refractory epilepsy: A randomized controlled trial - IJff at al. 2016

Deze publicatie beschrijft de positieve impact van ketogeen dieettherapie op gedrag en cognitief functioneren van kinderen met refractaire epilepsie, waargenomen in een gerandomiseerd onderzoek. Meer specifiek werd een activering van stemming en cognitie gezien.

Lees meer

A randomized controlled trial of the ketogenic diet in refractory childhood epilepsy – Lambrechts et al. 2017

Deze gerandomiseerde studie bij kinderen met refractaire epilepsie toont aan dat in de eerste 4 maanden ketogeen dieettherapie een effectieve interventie is ten opzichte van ‘care as usual’: 50% vergeleken met 18.2% waren responders. Meest gerapporteerde bijwerkingen waren gastrointestinaal.

Lees meer

Ketogenic diet in refractory childhood epilepsy: starting with a liquid formulation in an outpatient setting - Weijenberg et al. 2018

Deze observationele studie beschrijft de initiatie van ketogeen dieettherapie bij kinderen met refractaire epilepsie, waarbij enkel KetoCal LQ werd gebruikt. Dit bleek mogelijk en tot een snelle en stabiele ketosis te leiden. Na 6 weken werd langzaam vaste voeding aan de dieettherapie toegevoegd.

Lees meer

Ongeëvenaarde wetenschappelijke inzichten

De rijkdom aan studies met KetoCal en Liquigen geven een ongeëvenaard inzicht wat betreft:

*Liquigen en KetoCal zijn voedingen voor medisch gebruik. Te gebruiken onder medisch toezicht.

 

Schrijf u in voor onze Nutricia Academy en krijg toegang tot:

  • De Smaakservice: stel uw smaakpakket samen voor uw patiënt
  • Webinars
  • Het laatste nieuws

Meld u hier aan