Onderwerpen in dit artikel:

08 juni 2023


Internationale Expert Opinion over inhaalgroei bij zuigelingen en kinderen met groeivertraging

Gepubliceerd op 28 maart 2023

Groeivertraging is een probleem dat artsen regelmatig zien bij baby's en jonge kinderen (<2 jaar). Groeivertraging is nadelig voor de ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen. Daarom is het belangrijk dieetbehandeling in te zetten om inhaalgroei te bereiken. Toch zijn gezondheidsprofessionals hier in de praktijk soms terughoudend mee, omdat men bang kan zijn voor een te snelle groei, wat overgewicht en chronische ziekten op latere leeftijd in de hand kan werken. In het position worden de verschillen tussen groeivertraging en groeiversnelling toegelicht en stellen de experts dat het tijdig herkennen en adequaat behandelen van groeivertraging juist uitermate belangrijk is.

Een internationale groep van experts in kindergeneeskunde met expertise op het gebied van kindervoeding en groei beoordeelde het beschikbare bewijs en de richtlijnen over groeivertraging en de nadelige effecten hiervan bij zuigelingen en kinderen tot de leeftijd van twee jaar. Met behulp van een aangepast Delphi-proces hebben zij praktische consensusaanbevelingen ontwikkeld om duidelijkheid en praktische aanbevelingen te bieden. Hier staat in hoe groeivertraging moet worden gedefinieerd in verschillende risicogroepen van jonge kinderen, hoe groeivertraging moet worden beoordeeld en behandeld en de rol van inhaalgroei; groei na een periode van groeiachterstand.

Verschil tussen inhaalgroei en groeiversnelling

In de Expert Opinion is ook een nieuwe definitie opgesteld voor groeivertraging, omdat een tijdsduur ontbrak in de huidige definities van onder meer de wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de National Institute for Health and Care Excellence (NICE) en de European Society for Paediatric Gastroenterology Hepatology and Nutrition (ESPGHAN). Volgens de nieuwe definitie is sprake van groeivertraging bij een daling van minimaal 1,0 in de Z-score van gewicht voor leeftijd gedurende minimaal 1 maand, met uitzondering van de eerste 2 weken na de geboorte.

Definities

  • Groeivertraging: een daling van minimaal 1,0 in de Z-score van gewicht voor leeftijd gedurende minimaal 1 maand, met uitzondering van de eerste 2 weken na de geboorte
  • Inhaalgroei: een versnelling van groei als reactie op groeivertraging door ziekte of hongerlijden tot het kind het originele gewicht voor leeftijd heeft bereikt
  • Groeiversnelling: een toename van gewicht voor leeftijd die niet vooraf is gegaan door groeivertraging

Gevolgen van groeivertraging

Groeivertraging is nadelig voor de ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen. Mogelijke gevolgen zijn op korte termijn een verhoogd risico op infecties, een langere opnameduur en sterfte. En op lange termijn is er een verhoogd risico op verminderd cognitief functioneren, gedragsproblemen waaronder ADHD, een verminderde lengtegroei en een lagere sociaaleconomische status.

Dieetbehandeling bij groeivertraging

Voor optimale inhaalgroei is een hogere energie eiwit ratio nodig, naast voldoende microvoedingsstoffen. De verschillende nationale en internationale richtlijnen voor een ideale energie- en eiwitbehoefte van zuigelingen en jonge kinderen vormen daarbij een goed uitgangspunt. Maar met normale voeding zijn ze niet altijd haalbaar bij kinderen met een groeiachterstand. 

Kant-en-klare energierijke zuigelingenvoeding

Borstvoeding is altijd de eerste keus bij de dieetbehandeling van groeivertraging. Als borstvoeding niet of onvoldoende beschikbaar is, dan heeft een kant-en-klare energierijke zuigelingenvoeding die bewezen effectief is de voorkeur. Dat is hygiënisch en de concentratie is altijd accuraat. Het toevoegen van alleen vet of koolhydraten aan een voeding moet vermeden worden, omdat hierdoor de eiwit-energie ratio daalt. Een juiste eiwit-energie ratio is belangrijk voor een toename in vetvrije massa plaats van vetmassa. Ook het concentreren van voeding is niet aan te raden, omdat dan de osmolariteit nadelig toeneemt. 

Lees hier het volledige Expert Opinion

Ref: Cooke, R. et al. Catch-up Growth in Infants and Young Children with Faltering Growth: Expert Opinion to Guide General Clinicians. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition ():10.1097/MPG.0000000000003784, March 28, 202

Lees het volledige expert opinion

Catch-Up Growth in Infants and Young Children With Faltering Growth: Expert Opinion to Guide General Clinicians

Verslag “Catch-up growth in the first 1.000 days”

10th International Conference on Nutrition & Growth, 31 maart 2023, Londen

Tijdens het Nutricia Satelite symposium “Catch-up growth in the first 1.000 days”, georganiseerd tijdens de “10th International Conference on Nutrition & Growth” op 31 maart 2023 in Londen werd duidelijk dat inhaalgroei en  groeiversnelling wezenlijk van elkaar verschillen en het uitermate belangrijk is om groeivertraging te herkennen en te behandelen. Auteurs van het recent gepubliceerde expert opinion over inhaalgroei presenteerden hier hun aanbevelingen voor het vaststellen en behandelen van groeivertraging in de klinische praktijk.

Lees hier het volledige verslag

Nutricia Satelite Symposium “Catch-up growth in the first 1.000 days”

Georganiseerd tijdens de “10th International Conference on Nutrition & Growth” op 31 maart 2023 in Londen