Onderwerpen in dit artikel:

Reeds in de oudheid waren er inzichten dat vasten een aanvalsreducerend effect kon hebben bij mensen met epilepsie1. In een staat van vasten schakelt het lichaam over van koolhydraat- op vetverbranding. Aangezien langdurig vasten uiteraard geen optie is voor patiënten, stelde in 1921 Dr Wilder de hypothese op dat gebruik van veel vet en weinig koolhydraten hetzelfde effect kon hebben, zonder dat er sprake zou zijn van gewichtsverlies. Op 28 juli 1921 verscheen de eerste publicatie door Dr Wilder waarbij hij deze hypothese test en de effectiviteit van een ketogeen dieettherapie bij drie patiënten met epilepsie beschrijft.

100 jaar later is de ketogeen dieettherapie een erkende dieetbehandeling, met bewezen effectiviteit, die toegepast wordt op alle leeftijden.

05 juli 2021 Leestijd: 5


Ketogeen dieettherapie in zo’n 3500 publicaties

Na de eerste publicatie in 1921, heeft het wetenschappelijk onderzoek naar ketogeen dieettherapie met name vanaf begin jaren ’90 een vlucht genomen. Baanbrekende werk is geleverd door Dr Freeman en pionierend diëtist Mrs Kelly bij het John Hopkins Insitute in Baltimore. Een belangrijke stap was de publicatie van Neal et al. in 2008, waarin de eerste gerandomiseerde studie van ketogeen dieettherapie versus ‘care as usual’ wordt beschreven.

100 jaar leveren inmiddels meer dan 3500 publicaties (PubMed zoekterm ‘ketogenic diet’): variërend van gerandomiseerde klinische studies, fundamenteel onderzoek, reviews en onderzoek in nieuwe therapeutische gebieden.

Ketogeen dieettherapie in internationale richtlijnen

Internationale experts, neurologen en diëtisten publiceerden inmiddels meerdere richtlijnen en aanbevelingen zoals:

Samenwerking voor kennisverruiming en meer bekendheid

Behandelaren, onderzoekers en ervaringsdeskundigen verenigen zich internationaal en nationaal.
Zo is er een internationaal samenwerkingsverband van neurologen met keto expertise, International Neurological Ketogenic Society (INKS), dat onderzoek afstemt, educatie verzorgt en een tweejaarlijks wetenschappelijk congres organiseert.

Ketodiëtisten verenigen zich in het Samenwerkingsverband Ketogeen Dieet Nederland om praktische toepassing af te stemmen en kennis te vergroten.

Organisaties zoals Charlie Foundation en Matthews Friends strijden voor meer bekendheid met ketogeen dieettherapie wereldwijd, zij leiden behandelaren op, ondersteunen ouders en patiënten en maken onderzoek mogelijk.

Wilt u op de hoogte blijven?

Referentie

  1. Hohn S et al. Epilepsy Behav 2019;101
  2. Kossoff EH et al. Epilepsia Open 2018;3:175-192
  3. Cervenka MC et al. Neurol Clin Pract Oct 2020;10
  4. Louw van der E et al. Eur J Paediatr Neurol 2016;20:798-809
  5. Louw van der E et al. Dev Med Child Neurol 2020;62:48-56