Onderwerpen in dit artikel:

29 juli 2020


Optimale voedingszorg na de intensive care (IC) is van cruciaal belang voor het herstel van uw patiënt op lange termijn.
Uit studies blijkt dat patiënten 5 jaar na opname op de IC slechts 60-65% van hun loopvermogen terug hebben1 en dat 40% van de sterfgevallen van IC-patiënten plaatsvindt na ontslag van de IC2.
Een van de meest voorkomende problemen tijdens en na IC opname is verlies van spiermassa4,5. Dit heeft impact op herstel en overleving van deze patiënten nadat ze de IC verlaten4. Het verlies van spiermassa kan leiden tot lange termijn fysieke en functionele beperkingen, ook bekend als het Post-Intensive Care Syndrome (PICS): algehele zwakte (ICU acquired weakness)4, problemen met lopen, met ademhaling; maar ook effect op algemeen dagelijkse handelingen3 zoals zelfstandig kunnen koken, de was doen, de hond uitlaten etc.
Het beperken van verlies van spiermassa en functionaliteit start met een adequate dieetbehandeling met o.a. voldoende energie- & eiwit op de IC, maar zeker ook in de periode daarna.4

De energie- en eiwitbehoefte gaat omhoog na verblijf op de IC

De voedingsbehoefte van veel IC-patiënten kan na ontslag van de IC sterk verhoogd zijn. De figuur hieronder laat zien dat een post-IC patiënt een verhoogd energiedoel kan hebben tot zelfs 150% van de energiebehoefte. De eiwitbehoefte is ook nog steeds sterk verhoogd ten opzichte van wat de patiënt vóór opname op de IC nodig had. Inname van de juiste voedingsstoffen en de juiste hoeveelheid is essentieel voor het herstel van de patiënt.7
Prof. Wischmeyer, hoogleraar anesthesiologie en chirurgie en directeur-perioperatief onderzoek van het Duke Clinical Research Institute, vertelt over het belang van optimale voeding tijdens het verblijf op de IC, maar vooral ook in de periode daarna. Het ontslag van de patiënt is pas het begin van de reis die uw patiënt moet afleggen naar herstel.

Geïnteresseerd in de volledige video?

Voor een optimaal herstel is een overdracht met het juiste voedingsadvies essentieel

Een belangrijk moment in de begeleiding van uw patiënt naar herstel, is het ontslagmoment van de IC naar de afdeling. Dit is het moment waarop een goede overdracht van het voedingsbehandelplan naar een ander team binnen uw organisatie, cruciaal is.
Omdat de energie- en eiwitbehoefte na verblijf op de IC vaak sterk verhoogd is, kan het uitdagend zijn voor de patiënt om deze hoeveelheden via de normale voeding binnen te krijgen.
Juist omdat optimale voeding essentieel is voor een goed herstel is het belangrijk om de dagelijkse voedingsinname van de patiënt te meten. De ESPEN richtlijn over voeden op de IC5 adviseert starten met sondevoeding als een patiënt minder dan 70% van zijn voedingsbehoefte kan dekken met orale voeding. Voor stoppen met sondevoeding zou dezelfde grenswaarde van toepassing moeten zijn wat betekent dat de patiënt in staat zou moeten zijn om minimaal 70% van zijn voedingsdoel via orale voeding (per os) binnen te krijgen alvorens te stoppen met sondevoeding. Bij een gemeten inname van 50 -75 % van berekende behoefte adviseert de richtlijn ondervoeding o.a. gebruik van aanvullende drinkvoeding om het voedingsdoel te helpen realiseren.6

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw Nutricia vertegenwoordiger of met de diëtisten van Nutricia Medische Voedingsservice via 0800-0223322 (gratis), mail medischevoeding@nutricia.com of chat www.nutriciamedical.nl.

Referenties

  1. Sheill et al (1990) Clinical Intensive Care, 1(6): 256-262
  2. Herridge et al (2011) N Engl J Med, 364(14), 1293-304
  3. Hopkins et al (2017) Annals of the American Thoracic society, 14(8), 1332-34
  4. Barazzoni et al (2020) Clinical Nutrition, 39(6), 1631-38
  5. Singer et al (2019) Clinical Nutrition, 38 (1), 48-79
  6. Richtlijn ondervoeding. Stuurgroep Ondervoeding 2019
  7. Van Zanten et al (2019) Critical Care, 23(1), 368