Onderwerpen in dit artikel:

Het idee bestaat vaak dat voorlichting geven over flesvoeding ‘not-done’ is. De WHO adviseert om vooral borstvoeding te promoten bij jonge ouders. Dit wil echter niet zeggen dat er geen informatie over flesvoeding gegeven mag worden.


WHO-gedragscode

In 1981 heeft de WHO een gedragscode opgesteld met als doel een bijdrage te leveren aan het verschaffen van veilige en adequate voeding voor zuigelingen, door bescherming en bevordering van borstvoeding. Maar ook door het waarborgen van juist gebruik van vervangingsmiddelen voor moedermelk, wanneer deze nodig zijn, op basis van adequate informatie en door gepaste marketing en distributie.

Borstvoeding wordt dus gestimuleerd. En daarom is reclame voor zuigelingenvoeding voor baby’s jonger dan 6 maanden volgens deze code niet toegestaan. Maar het houdt ook in dat gezondheidsprofessionals de juiste voorlichting moeten geven over flesvoeding. Een baby moet - ongeacht de voeding die hij/zij krijgt - ook aanvullende zorg krijgen die veel meer gericht is op een goede en veilige ontwikkeling.

In de praktijk wordt vaak alleen voorlichting gegeven over borstvoeding en zoeken ouders alles over flesvoeding zelf uit. Voorlichting over flesvoeding is echter wel nodig om ouders goed te informeren als borstvoeding niet mogelijk is, niet lukt of als de moeder geen borstvoeding wil geven.

Ook de door het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid opgestelde Richtlijn borstvoeding meldt dat voorlichting over flesvoeding nodig is.

In deze richtlijn staat: Indien een moeder, hoe graag ze ook wil, niet in staat blijkt om (volledige) borstvoeding te geven, en indien een moeder er bewust voor kiest om geen (volledige) borstvoeding te geven, dient zij duidelijk voorgelicht te worden over het geven van kunstmatige zuigelingenvoeding (soort, hoeveelheid en frequentie).

Referenties

  1. WHO (1982) internationale code voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk
  2. NCJ (2014): multidisciplinaire richtlijn borstvoeding

Borstvoeding is de beste voeding voor baby’s. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para)medici. • Maart 2021