Best Onco Care

Jaarlijks krijgen in Nederland ruim 117.000 mensen de diagnose kanker. Onderzoek toont aan dat de personen geraakt door kanker te maken krijgen met verschillende korte- en langetermijneffecten. Hierdoor kunnen ze nog jarenlang te maken krijgen met uiteenlopende gevolgen van kanker en of de behandeling tegen kanker, zoals vermoeidheid. Uit onderzoek blijkt echter dat patiënten tevredener zijn én trouwer zijn aan de behandeling wanneer zij actief betrokken zijn geweest bij belangrijke keuzemmomenten. Hierbij gaat het niet om de keuze zelf maar juist om de gestructureerde dialoog tussen patiënt en de zorgverlener(s). Een gevalideerde manier, ook wel bekend als de “Samen Beslissen” methodiek waarbij de zorgverlener (bijvoorbeeld je diëtist) informatie deelt over de verschillende mogelijkheden en de (medische) voor- en nadelen hiervan op korte en op lange termijn.

Daarom is er een gezamenlijk initiatief gestart genaamd het Best Onco Care (BOC) door NFK, Nutricia, Danone Ecosysteme Fund en UMCU.

Via BOC zijn er door middel van de Samen Beslissen methodiek een transmuraal zorgpad en implementatie tools ontwikkeld voor de zorgverleners en kankerpatiënt. Hierdoor krijgt de patiënt de tijd om bij belangrijke keuzemomenten stil te staan en krijgt hij informatie om weloverwogen, de persoonlijke voor- en nadelen af te wegen. Dit wordt met de zorgverlener besproken om daaropvolgend samen een beslissing te nemen.

Naast het zorgpad voor patiënten, is geaccrediteerde scholing voor zorgverleners ontwikkeld over Samen Beslissen om de nieuwe rol van oncologieverpleegkundigen, medisch specialisten en huisartsen in de praktijk te faciliteren.

Nieuws

3 000: Aantal zorgverleners getraind  
64 000: Verwachte aantal patiënten ondersteunt door samen beslissing en in hun behandeltraject tegen kanker