De NVD-scriptieprijs 2022 toegekend aan studenten van de Universiteit van Amsterdam

08 Dec 2022

Laatste wijziging: 08 dec 2022

De NVD-scriptieprijs 2022 is toegekend aan Simone van Beek en Gijs Meijer voor hun scriptie over het afleiden van een voorspellingsformule voor vetvrije massa bij 55-plussers met overgewicht. Ze kregen hun prijs tijdens het MONDAY-symposium, dat op 1 december jl. plaatsvond in Utrecht bij Nutricia Research, uitgereikt door jurylid Emmelyne Vasse.

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten reikt ieder jaar de Scriptieprijs uit. Het is een aanmoedigingsprijs voor vierdejaarsstudenten aan de Nederlandse opleidingen Voeding en Diëtetiek. De winnaar krijgt een mooi geldbedrag van 2.000 euro. De prijs is mede mogelijk gemaakt door Nutricia. Met de NVD Scriptieprijs wil de Nederlandse Vereniging van Diëtisten samen met Nutricia nieuwe ontwikkelingen en toepassingen binnen het vakgebied Diëtetiek stimuleren.

De hoofdprijs ging naar de scriptie Estimating fat-free mass in overweight and obese older adults using bioelectrical impedance analysis
De jury was onder de indruk van de grote dataset en de zorgvuldigheid waarmee de data-analyses waren gedaan. Er is een nieuw model opgesteld om vetvrije massa te schatten op basis van bio-impedantiemetingen en dat model is gevalideerd met een deel van de data uit de dataset.

Annelotte Smeenk en Margit Koldijk (rechts)

Van de drie genomineerden haalden de studenten Margit Koldijk en Annelotte Smeenk, van de Hanzehogeschool Groningen/Erasmus MC, de tweede plaats. Ze deden dat met hun scriptie In hoeverre is spierechografie een alternatief voor de bio-elektrische impedantieanalyse voor het bepalen van deappendiculaire skeletspiermassa?

Maudy Khouw

Maudy Khouw van de Haagse Hogeschool/Erasmus MC won met haar scriptie De impact van CFTR-modulatoren Kalydeco, Orkambi, Symkevi en Kaftrio op de lichaamssamenstelling bij volwassenen met cystic fibrosis de derde plaats.