Bewustwordingsactie: GOED GEVOED OUDER WORDEN

10 Apr 2024

Ongeveer 16 % van de thuiswonende kwetsbare 65-plussers is ondervoed of heeft een hoog risico hierop. Denk aan ouderen met thuiszorg, slechte eetlust, mobiliteitsbeperking, alleenwonend of boven de 85 jaar. Bij opname in het ziekenhuis op de afdeling geriatrie is 38% ondervoed. Dat betekent dat zij te weinig voedingsstoffen binnenkrijgen. Hierdoor hebben ze minder energie en kracht om de dingen te doen die ze willen.

Geldt dit ook voor iemand in jouw omgeving? Het is belangrijk ondervoeding op tijd te herkennen. Zo herken je ondervoeding:

1.           Gewichtsverlies zonder dat dit de bedoeling is (ook bij overgewicht)

2.           Kleding en/of een horloge zitten losser

3.           Minder eetlust

4.           Vermoeidheid of een slechte conditie

5.           Dagelijkse activiteiten kosten meer moeite

#goedgevoedouderworden

 

Nutricia maakt via VNFKD (Vereniging van Nederlandse Fabrikanten van Kinder- en Dieetvoedingsmiddelen) deel uit van het Partnernetwerk Ondervoeding Ouderen (POO). Samen brengen we ondervoeding in Nederland onder de aandacht, zodat dit beter herkend en behandeld kan worden.