Nutricia loopt mee en staat stil bij kanker

24 Jun 2019

Laatste wijziging: 24 jun 2019

Net als in 2017 heeft op 22 en 23 juni jl., Nutricia met een team meegedaan met de 24-uurs SamenLoop voor Hoop in Zoetermeer. Vanuit zowel ieders persoonlijke betrokkenheid, alsook vanuit onze bedrijfsmatige betrokkenheid bij patiënten en de belangrijke rol van goede voedingszorg bij kanker, heeft ons team zich ingezet voor wederom een succesvolle SamenLoop. Via onze deelname hebben wij ook een steentje bijgedragen aan wetenschappelijk kankeronderzoek. Het geld dat door SamenLoop voor Hoop bij elkaar wordt gebracht gaat naar KWF Kankerbestrijding. KWF financiert ruim 500 onderzoeken naar kanker.

Vanuit haar lange historie is Nutricia zeer betrokken bij het welzijn en de gezondheid van de meest kwetsbaren in de samenleving. Daarbij ondersteunen wij ook lokale activiteiten die direct aansluiten bij onze eigen activiteiten: oftewel de zorg rondom (medische) voeding en de partijen die daarbij betrokken zijn.

In totaal werd er €135.774,- opgehaald bij SamenLoop voor Hoop Zoetermeer.

Kanker en voeding
Bij kanker kunnen verschillende voedingsproblemen optreden, die mogelijk leiden tot ondervoeding. Het is daarom belangrijk om voldoende en gezond te eten.
Uw arts of diëtist kan u hier advies over geven.