1. Winacties worden uitgeschreven door Nutricia onder de handelsnaam Nutricia Nederland B.V. Albert Einsteinlaan 20 (2719 EP) in Zoetermeer en is geregistreerd onder nummer 27090766 bij de Kamer van Koophandel. Deze algemene actievoorwaarden (‘’Actievoorwaarden’’) zijn van toepassing op winacties die plaatsvinden op de Linkedinpagina van Nutricia en tijdens events voor professionals. Op deze Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.

  2. Deelname aan een winactie vindt plaats wanneer u de instructies in de specifieke Linkedin post of van de standactie volgt. Door deelname aan een winactie gaat u automatisch akkoord met deze Actievoorwaarden. Er kan alleen worden deelgenomen aan een winactie indien alle stappen zoals uiteengezet in de specifieke post of standactie zijn gevolgd.

  3. Deelname aan de winactie is uitsluitend bestemd voor (para)medici. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een winactie. De prijs van de winactie is niet inwisselbaar voor geld, goederen en/of tickets voor andere datums.

  4. Indien u via de winactie kans maakt op tickets voor een evenement waarbij foto of videomateriaal wordt opgenomen, gaat u door deelname aan de winactie akkoord met deze opnames en het gebruik van dit materiaal door Danone.

  5. De looptijd en instructies van de winactie staan aangegeven in de beschrijving van de winactie. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname. Winnaars worden bekend gemaakt via mail of telefoon door een van onze Rayonmanagers.

  6. Medewerkers van Danone zijn uitgesloten van deelname.

  7. Nutricia kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze Actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de winactie wijzigen of aanpassen.

  8. De persoonsgegevens die in het kader van de winacties worden verkregen, worden door Nutricia alleen gebruikt voor de desbetreffende winactie en worden niet verstrekt aan derden. U leest meer over het gebruik van uw persoonsgegevens in de Privacyverklaring, zoals vermeld op https://www.danone.nl/privacy/

  9. Nutricia handelt met haar winacties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014. Het bepalen van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze, hierover wordt niet gediscussieerd.

  10. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Nutricia. Vragen, opmerkingen of klachten die gerelateerd zijn aan deze Actie kunnen worden gericht aan Nutricia Medische Voeding, bereikbaar via telefoonnummer: 0800 - 022 33 22 of het contactformulier op de website https://www.nutricia.nl

 Aldus opgemaakt op 8 september 2022, te Zoetermeer.