Onderwerpen in dit artikel:

Verminderde eetlust en een slechte voedingstoestand

Behandeling met medicijnen kan echter ook nadelige effecten hebben. Daarmee moet rekening gehouden worden bij het beoordelen van het behandelresultaat van kinderen met ADHD.
Een derde van de kinderen met ADHD heeft een lager dan gemiddeld gewicht vóórdat de diagnose ADHD wordt gesteld1.
Kinderen met ADHD krijgen over het algemeen minder macro- en micronutriënten binnen en hebben een lagere energie-inname dan gezonde kinderen2,3.
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door voedingsproblemen die verband houden met ADHD, zoals het niet stil zitten tijdens het eten, selectief eetgedrag maar ook hyperactiviteit zelf kan een oorzaak zijn4. Onderzoek laat zien dat 65% van de kinderen met ADHD die medicijnen gebruiken een verminderde eetlust of zelfs verlies van eetlust als bijwerking heeft5.

Voedingsproblematiek bij kinderen met ADHD

Om te veel gewichtsverlies en ondervoeding bij het kind met ADHD te voorkomen, is het belangrijk dat ouders en kind blijvende ondersteuning krijgen bij het omgaan met verminderde eetlust door medicijngebruik.
De literatuur meldt zelfs dat tot 50% van de kinderen die ADHD-medicatie krijgen, in een slechte voedingstoestand kunnen verkeren1,4.
De verminderde eetlust en het gewichtsverlies worden genoemd als de meest voorkomende redenen voor het niet naleven of stoppen van de medicamenteuze behandeling bij ADHD6.
ADHD wordt ook in verband gebracht met voedingsgewoonten die leiden tot obesitas7,8,9, en eetstoornissen als anorexia nervosa en boulimia10. Mogelijk wordt dit veroorzaakt door impulsief eetgedrag of slechte eetgewoonten die symptomen van ADHD versterken11.

Klik hier om verder te lezen over korte en lange termijn gevolgen van ondervoeding

Referenties

 1. Durá-Travé T, et al. Nutrition and attention deficit hyperactivity disorder: developmental follow-up of the anthropometric variables of a group of patients receiving treatment with osmotic controlled-release methylphenidate. Rev Neurol. 2011;53:257-64.
 2. Energin et al. Nutritional status of children with attention deficit hyperactivity disorder. Br Food J. 2015;117:604-13.
 3. Durá-Travé T, et al. Dietary patterns in patients with attention deficit hyperactivity disorder. Anales de Pediatria. 2014;80: 206-13.
 4. Sha'ari N, et al. Nutritional status and feeding problems in pediatric attention deficit–hyperactivity disorder. Pediatr Int. 2017;59: 408-15.
 5. Padilha SCOS, et al. Efficacy and safety of drugs for attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a network meta-analysis. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2018;27:1335-45.
 6. Frank E, et al. Examining why patients with attention-deficit/hyperactivity disorder lack adherence to medication over the long term: a review and analysis. J Clin Psychiatry. 2015;76:e1459-68.
 7. Docet Caamano MF, et al. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) as a cause of obesity in adults. Obesity 2010;18:S145.
 8. Docet Caamano MF, et al. Attention deficit hyperactivity disorder increases the risk of having abnormal eating behaviours in obese adults. Eat Weight Disord 2012:17;e132-6.
 9. Kim EJ, et al. Relationship among attention-deficit hyperactivity disorder, dietary behaviours and obesity. Child Care Health Dev. 2014;40: 698-705.
 10. Ptáček R, et al. Attention deficit hyperactivity disorder and disordered eating behaviors: links, risks, and challenges faced." Neuropsychiatr Dis Treat 2016;12: 571-9.
 11. Ptáček R, et al. Attention deficit hyperactivity disorder and eating disorders. Prague medical report 2010;111:175-8.