Onderwerpen in dit artikel:

Effect van voeding op de gezondheidstoestand van kinderen met cerebrale parese

De effecten van voeding op verschillende aspecten van de gezondheidstoestand van kinderen met cerebrale parese wordt in meerdere wetenschappelijke artikelen beschreven. We geven hier drie in het oog springende voorbeelden. U vindt de referenties naar deze onderzoeken onderaan deze pagina.

OnderzoekStudieopzetResultaten / Conclusie
1. Samson-Fang et al. (2020)Van 235 kinderen met cerebrale parese (GMFCS III-V; 2-18 jaar) werden antropometrische gegevens verzamelend en met regressiemodellen afgezet tegen gezondheidsgegevens (vragenlijst).Suboptimale voedingstoestand is geassocieerd met verminderde sociale participatie: Toename van elke standaarddeviatie in bovenarmomtrek is geassocieerd met een vermindering van doktersbezoeken (-20%), ziekenhuisbezoeken (-50%), gemiste schooldagen (-22%) en familieactiviteiten (-33%) in de voorafgaande 4–8 weken.
2. Campanozzi et al. (2007)Interventiestudie van 6 maanden waarin de dagelijkse energie-inname werd verhoogd bij 21 kinderen met cerebrale parese (1-14 jaar).Een toename van 20% van de dagelijkse energie-inname resulteert naast een verhoogde BMI, vetvrije en vetmassa, ook in verbeterde functionele grove motoriek (GMFM-scores).
3. Sullivan et al, (2005 & 2006)Longitudinale prospectieve cohortstudie naar het starten van sondevoeding in 57 kinderen met cerebrale parese tussen de 5 maanden en 17 jaar oud.Initiëren van sondevoeding leidt tot minder comorbiditeit: Het draagt bij aan gewichtstoename, maar leidt ook tot 50% minder luchtweginfecties en hieraan gerelateerde ziekenhuisopnames in de periode van 1 jaar na het starten van sondevoeding.

Wetenschappelijke publicatie van de “feeding & nutrition screening tool” - Bell et al. (2019)

In een cross-sectionele observatiestudie is een screeningslijst getoetst om voeding- en slikproblemen in relatie tot ondergewicht te meten bij kinderen met cerebrale parese.
De conclusie van deze studie is dat voedingsproblemen bij deze kinderen gemakkelijk worden gesignaleerd door het stellen van slechts 4 vragen.

Studieopzet en selectie
De 89 kinderen die deelnamen aan dit onderzoek waren gemiddeld 6 jaar oud met GMFCS niveau I-V. Aan de ouders van deze kinderen werden 33 vragen voorgelegd met betrekken tot eet- en slikmogelijkheden van hun kind en de voedingsstatus.
De vragen werden geanalyseerd op diagnostische waarde, sensitiviteit en specificiteit. De uitkomst werd ook geverifieerd met bestaande screeningstools: 29% van de deelnemers had slikproblemen die de eetveiligheid beïnvloeden (EDACS niveau III, IV & V) en 29% waren matig tot ernstig ondervoed (SGNA).

4 vragen voor het opsporen van voedingsproblemen
Al deze kinderen (100%) werden geïdentificeerd met behulp van 4 van de 33 vragen. Deze vier vragen waren hoog in sensitiviteit (81%) en specificiteit (79%) voor het identificeren van slikproblemen en ondergewicht (72% en 75% respectievelijk). Hieruit blijkt dat voedingsproblemen bij kinderen met cerebrale parese aan de hand deze vier vragen kunnen worden opgespoord.

Vroege identificatie
De screeningstool kan onafhankelijk door ouders/verzorgers worden ingevuld, waarna een gesprek over voeding gevoerd kan worden. De juiste kinderen zullen hiermee doorverwezen worden naar een diëtist/logopedist. De auteurs verwachten dan ook dat de screeningstool zal bijdragen aan meer aandacht voor ondervoeding bij kinderen met cerebrale parese, waardoor mogelijke problemen eerder worden geïdentificeerd en behandeld, met als resultaat betere langetermijnuitkomsten.

Webinar FNST

Een nieuwe, gevalideerde screeningstool voor kinderen met cerebrale is ontwikkeld om eet- en slikproblemen in relatie tot ondervoeding te identificeren. Deze screeningstool wordt in de webinar besproken door professor Peter Sullivan en Dr. Kristie Bell.

Vond u de webinar interessant? Op de pagina nutriciacongresses.com vindt u nog vele andere internationale webinars over voeding voor kinderen met cerebrale parese.

FNST

Hier kunt u de screeningstool downloaden voor eigen gebruik. U kunt ook een scheurblok bestellen via Nutricia Medische Voedingsservice (medischevoeding@nutricia.com / 0800 - 022 33 22 (gratis)) of via uw Nutricia rayonmanager.

FNST vertaling en cross-culturele validatie

In Nederland is de vertaling en het cross-culturele validatie proces van de FNST (Feeding en Nutritional Screening Tool) uitgevoerd door enkele experts uit het werkveld van kinderen met cerebrale parese t.w. Dr. J. Voorman (kinderrevalidatiearts UMCU), Dr. O. Verschuren (senior onderzoeker Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht) en Dr. K. Van Hulst (logopedist/klinisch epidemioloog Radboudumc) in samenwerking met Nutricia.

Referenties

  1. Samson-Fang et al. Relationship of nutritional status to health and societal participation in children with cerebral palsy. J Pediatr 2002 Nov;141(5):637-43
  2. Campanozzi et al. Impact of malnutrition on gastrointestinal disorders and gross motor abilities in children with cerebral palsy. Brain Dev, 2007;29:25-29.
  3. Sullivan et al. Gastrostomy tube feeding in children with cerebral palsy: a prospective longitudinal study. Dev Med Child Neurol, 2005;47:77-85.
  4. Sullivan et al. Does gastrostomy tube feeding in children with cerebral palsy increase the risk of respiratory morbidity? Arch Dis Child, 2006;91:478-482.
  5. Bell et al., Development and validation of a screening tool for feeding/swallowing difficulties and undernutrition in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2019 Oct;61(10):1175-1181