Onderwerpen in dit artikel:

Kinderen liggen relatief kort in het ziekenhuis en zijn daardoor vaak nog ondervoed wanneer ze het ziekenhuis verlaten.5 Recent onderzoek naar de voedingszorg na ontslag laat zien dat er meer aandacht nodig is voor voedingsondersteuning van kinderen na ontslag uit ziekenhuis.Zo weten we dat 80% van de ondervoede patiënten het ziekenhuis verlaat zonder volwaardig voedingsplan.

Een aanzienlijk deel van in een ziekenhuis opgenomen kinderen heeft voor en na opname voedingsondersteuning nodig. Maar de overdracht wat betreft de voedingsinterventies na ontslag is niet altijd optimaal, blijkt uit onderzoek.1 Ondervoeding bij kinderen kan leiden tot groei en ontwikkelingsstoornissen. Eén op de vijf kinderen is bij opname acuut of chronisch ondervoed.2 Meer dan de helft van de kinderen die opgenomen worden in een ziekenhuis loopt risico op ondervoeding.3


Meer aandacht nodig voor voedingsondersteuning van kinderen na ontslag uit ziekenhuis

Met de juiste voedingszorg naar huis

Zodra een kind wordt opgenomen in het ziekenhuis wordt er gescreend of er sprake is van ondervoeding of een verhoogd risico op ondervoeding. Indien nodig gaat de dieetbehandeling al in het ziekenhuis van start. Kinderen liggen relatief kort in het ziekenhuis en zijn daardoor vaak nog ondervoed wanneer ze het ziekenhuis verlaten of lopen na ontslag het risico alsnog ondervoeding te ontwikkelen in de thuissituatie. Stuur uw patiënten daarom met de juiste voedingszorg naar huis, om uw patiënten ook na ontslag uit het ziekenhuis optimaal te blijven ondersteunen.

Nutrinidrink_Discharge_LandingsPage_1920x1080_05

Maak voor ontslag een gedetailleerd voedingsplan op maat

Dit plan moet in ieder geval het volgende omvatten:4,5

 • Voedingssamenstelling, toediening en schema
 • Doelen
 • Monitoring voedingstoestand (gewicht, armomtrek)
 • Reguliere controles; verwijs de patiënt wanneer nodig door naar een eerste lijns diëtist
 • Tussentijdse controles; verwijs de patiënt wanneer nodig door naar een eerste lijns diëtist
 • Samenstelling team en rol teamleden
 • Lijst met relevante telefoonnummers
 • Plan van training en educatie van de ouders/ verzorgers; bestel onze handige infographic

Dit zit er in de ‘Groot en Sterk’ koffer:

 • Flyer voedingsadvies (ADH Voedingscentrum aangevuld met uw persoonlijke advies)
 • Flyer met praktische informatie (Door u in te vullen)
 • Brochure ' Thuis meten en wegen'
 • Groeimeter om thuis de lengte van het kind op te meten
 • 3 flesjes NutriniDrink Compact (Neutrale smaak, Aardbeiensmaak en Chocolade-Karamelsmaak)
Inclusief leuke materialen voor het kind:
 • Knutselflyer; maak van het lege NutriniDrink flesje een olifant
 • Voorleesboekje Olivia de Olifant met uitleg over drinkvoeding
 • Drinkkalender met stickers om de therapietrouw te bevorderen

U kunt alle materialen hieronder downloaden ter inzage.

Voedingstherapie voor zieke kinderen

De richtlijnen ondervoeding bij kinderen handig voor u verzameld op één pagina.

NutriniDrink (Multi Fibre) is een voeding voor medisch gebruik. Dieetvoeding bij ziektegerelateerde ondervoeding en groeiachterstand voor kinderen vanaf 1 jaar. Deze informatie is uitsluitend bestemd voor (para)medici.
Referenties: 1. Kooij M et al. (2022) Nutritional follow-up in children after discharge: organisation in a tertiary care centre. J Hum Nutr Diet 1-9. https://doi.org/10.1111/jhn.13083 2. Joosten et al. (2010) Ondervoeding bij eenvijfde van kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A1641. 3. Hulst et al (2004) Clin Nutr. 2010 Feb;29(1):106-11 4. NVK richtlijn ‘ondervoeding bij kinderen’ . Federatie Medisch Specialisten. (2021). https://richtlijnendatabase.nl. 5. Leidraad kenniscentrum ondervoeding ‘Screening op en behandeling van ondervoeding bij kinderen opgenomen in Nederlandse ziekenhuizen’ maart 2022. www.kenniscentrumondervoeding.nl.