Heeft u interesse in een multidisciplinaire aanpak, bv. in de vorm van een eet-team om zo de kans op nadelige gevolgen van langdurige sondevoeding te minimaliseren? Met een goede begeleiding van kind en ouders wegen de voordelen van adequaat voeden per sonde vaak op tegen de eventuele nadelen.

Wilt u in contact komen met een eet-team in uw regio? Een overzicht van eetteams in Nederland is te vinden op de website van de Vereniging Nee-eten!

Bekijk hier een overzicht van eetteams in Nederland

Multidisciplinair eet-team

Aan een multidisciplinair eet-team nemen verschillende gezondheidsprofessionals deel. Denk aan een kinderarts, (preverbale) logopedist, diëtist, psycholoog, (ortho)pedagoog en verpleegkundige. De samenstelling kan verschillen per eet-team; soms zijn ook een maatschappelijk werker, kinderpsychiater, fysiotherapeut en/of ergotherapeut betrokken. Samen helpen ze het kind en de ouders bij het minimaliseren van de mogelijke nadelige gevolgen van sondevoeding. Denk aan het verbeteren van de mondmotoriek en het rustig weer laten wennen aan normaal voedsel. Sommige eetteams zijn verbonden aan een ziekenhuis en er zijn ook tientallen regionaal werkende eetteams. Wilt u in contact komen met een eet-team in uw regio? Een overzicht van eetteams in Nederland is te vinden op de website van de Vereniging Nee-eten!. Mocht uw eet-team er niet tussen staan, dan kunt u de gegevens doorgeven om het overzicht vollediger te maken.