Onderwerpen in dit artikel:

Op deze pagina leest u meer over de laatste praktijkinzichten rondom therapietrouw van drinkvoeding gebruikers. Ook kunt u meer lezen over het ‘Stap voor stap vooruit’ educatieprogramma dat Nutricia biedt om uw patiënten optimaal te motiveren. Voor vragen rondom dit onderwerp kunt u contact opnemen met uw lokaal rayonmanager of door contact op te nemen met Nutricia Medische Voedingsservice.

Leestijd: 10'


Verbeteren therapietrouw van drinkvoeding vraagt om goede communicatie tussen zorgverlener en patiënt

Therapietrouw wordt gedefinieerd als de ‘mate waarin de patiënt zijn behandeling uitvoert in overeenstemming met de afspraken die hij heeft gemaakt met zijn behandelaar’1. Wanneer iemand therapieontrouw is heeft dit als gevolg dat de behandeling minder of niet effectief is.
Een belangrijke factor die van invloed is op de therapietrouw van de patiënt, is de speciale aandacht van de zorgverlener voor het Een belangrijke factor die van invloed is op de therapietrouw van de patiënt, is de speciale aandacht van de zorgverlener voor het begeleidings-en ondersteuningsproces1. Voor een optimale therapietrouw formuleren de patiënt en zorgverlener samen een therapeutische behandeling waarin patiënt en zorgverlener verwachtingen en ervaringen met betrekking tot deze behandeling delen.

Adherence-landingpage-image-2

In de praktijk blijkt dat communicatie tussen patiënt en zorgverlener een van de knelpunten kan zijn voor een optimale therapietrouw1. Hierin wordt de afstemming van wensen bemoeilijkt door de verschillen in beleving van de patiënt en de zorgverlener. Waar de zorgverlener zich met name richt op het klinisch effect van de behandeling, richt de patiënt zich veel meer op de kwaliteit van zijn (dagelijks) leven. Eén van de voorgestelde oplossingen hierin is het verder ontwikkelen van de gespreksvaardigheden van de zorgverlener.

Meer weten over over de resultaten en analyse van experts? Vraag hier toegang aan tot de gratis geaccrediteerde webinar ‘Trouw aan therapie’ als onderdeel van het Stap voor stap vooruit educatieprogramma van Nutricia. 

Slechts 1 op de 3 gebruikers behaalt de gemiddeld voorgeschreven behandelduur van drinkvoeding 2

Adherence-landingpage-image-3

Om voedingstherapie met drinkvoeding te laten slagen is het belangrijk dat de patiënt therapietrouw is. Er wordt geadviseerd drinkvoeding gemiddeld 3 maanden te gebruiken3 om functionele, klinische en economische voordelen van het gebruik van drinkvoeding te bereiken4567

In samenwerking met meerdere medische groothandels heeft Nutricia de therapietrouw van duizenden drinkvoedinggebruikers inzichtelijk gemaakt. Verrassend is dat slechts één op de drie gebruikers erin slaagt de gemiddeld voorgeschreven behandelduur van 3 maanden te behalen. 2

Meer weten over over de resultaten en analyse van experts? Vraag hier toegang aan tot de gratis geaccrediteerde webinar ‘Trouw aan therapie’ als onderdeel van het Stap voor stap vooruit educatieprogramma van Nutricia. 

Onderzoeken onthullen belangrijkste beïnvloedende factoren van therapietrouw

Om te achterhalen waarom patiënten eerder stoppen met hun voorgeschreven voedingstherapie, heeft Nutricia in samenwerking met Medireva een onderzoek naar therapietrouw uitgevoerd. Dit onderzoek bestond uit een enquête onder nieuwe drinkvoeding gebruikers en diepte-interviews met eerstelijns diëtisten. Hieruit blijkt onder andere dat de doelen van de dieetbehandeling kunnen verschillen van de doelen die de diëtist met de patiënt bepaalt. Ook hebben we achterhaald wat patiënten verwachten van hun dieetbehandeling.
Benieuwd naar meer resulaten en de analyse van de experts? Vraag dan nu een proefpakket aan voor uw patiënt onderaan de pagina. Uw lokale rayonmanager neemt contact met u op waaraan u toegang tot het webinar kunt vragen.

Meer weten over de resultaten en analyse van experts? Vraag hier toegang aan tot de gratis geaccrediteerde webinar ‘Trouw aan therapie’ als onderdeel van het Stap voor stap vooruit educatieprogramma van Nutricia. 

Op naar hogere therapietrouw met het ‘Stap voor stap vooruit’ educatieprogramma van Nutricia

Iedere patiënt met ziektegerelateerde ondervoeding verdient de progressie in zijn of haar doelen door de juiste voedingsinterventie. Daarin is het belangrijk dat een patiënt de voorgeschreven therapie volhoudt om de behandeldoelen van de dieetbehandeling te kunnen bereiken. Op basis van onderzoek naar therapietrouw heeft Nutricia een educatieprogramma voor u ontwikkeld.

Meer weten over over de resultaten en analyse van experts? Vraag hier toegang aan tot de gratis geaccrediteerde webinar ‘Trouw aan therapie’ als onderdeel van het Stap voor stap vooruit educatieprogramma van Nutricia. 

Een vliegende start voor uw patiënt met de ‘Stap voor stap vooruit’ startpakketten

Een goede therapietrouw bereiken we samen. Op basis van onderzoek8 hebben we een startpakket voor uw patiënt met ziektegerelateerde ondervoeding ontwikkeld. Een goed begin is het halve werk. Vraag uw ‘Stap voor stap vooruit’ startpakket aan voor een hogere therapietrouw via onderstaand formulier.

Adherence-landing-page-header-image
 • ‘Stap voor stap vooruit’ dieettherapieboek
 • Brochure ‘Variëren met drinkvoeding
 • 4 x Nutridrink Compact Protein
 • In een aantrekkelijke omdoos om mee te geven na het 1e gesprek

Meer weten over over de resultaten en analyse van experts? Vraag hier toegang aan tot de gratis geaccrediteerde webinar ‘Trouw aan therapie’ als onderdeel van het Stap voor stap vooruit educatieprogramma van Nutricia.

Referenties

 1. Westein M. Tijd voor een beter gebruik van medicijnen. Aanbevelingen voor een samenhangende en gecoördineerde aanpak van therapietrouw. , NPCF, 2008).
 2. Gemiddelde cijfers afkomstig van interne data van verschillende groothandels van medische voeding
 3. van Asselt DZB, et al. Age and Ageing, 2012; 0: 1–6
 4. Kok LM, Scholte RS, Koopmans C. SEO Economisch Onderzoek; 2014. 4. Parsons EL, et al. Clinical Nutrition, 2016; 1e9
 5. Elia M, et al. Clin Nutr. 2016;35:125-137
 6. Smith TR, et al. Nutrients, 2020; 12, 517
 7. Medical Nutrition International Industry (MNI) report, 2018
 8. Enquête onder drinkvoeding gebruikers en diepte-interviews met diëtisten buiten de instituties