Nutricia werkt mee aan succesvol uniek valpreventieprogramma

20 May 2022

Laatste wijziging: 20 mei 2022

Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) is een door het RIVM erkend valpreventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma ondersteunt ouderen bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid om zo de kans op een val te verkleinen. Nutricia werkt binnen een coalitie samen aan dit programma met o.a. kenniscentrum letselpreventie VeiligheidNL, ONVZ, Philips, Publab, Wageningen University, PostNL en Purpose, mede mogelijk gemaakt door financiering van het Danone Ecosystem.

Het programma richt zich op het verbeteren van drie belangrijke pijlers:

  1. Bewegen. Er is voldoende aandacht voor valrisico’s en deelnemers doen actief mee aan valpreventieve groepsbeweegtrainingensessies.
  2. Voeding. Groeps- en persoonlijk voedingsadvies en -voorlichting van een diëtist.
  3. Sociale contacten. Het programma wordt in groepsverband uitgevoerd en met begeleiding van een TOM-maatje.

Resultaten van het programma

Nu de omvang van de oudere bevolking de komende decennia zal toenemen, zijn effectieve strategieën om gezond ouder worden en zelfstandig wonen te bevorderen de focus geworden van nationaal en lokaal gezondheidsbeleid. Thuis Onbezorgd Mobiel draait nu enkele jaren en heeft ruim 800 gezondheidsprofessionals getraind en meer dan 8000 senioren geholpen.

  • Uit beoordelingen bleek dat het programma de deelnemers hielp hun spierkracht te vergroten en hun evenwicht en flexibiliteit te verbeteren. Het aantal valpartijen is gehalveerd.
  • Over het algemeen verbeterde de kwaliteit van het dieet tijdens en in de maanden na het programma, waarbij de inname meer overeenkwam met de Nederlandse richtlijnen voor een gezond dieet. Een voorbeeld is de verbeterde eiwitinname.
  • Sociale contacten zijn door deelnemers aangewezen als belangrijke motivatoren om het programma succesvol af te ronden.

TOM als goedgekeurde interventie

De resultaten van het programma heeft ertoe geleid dat Thuis Onbezorgd Mobiel is opgenomen als een goedgekeurde interventie door het RIVM (het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu van het Nederlandse Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), dat trainingspraktijken zijn overgenomen door nationale organisaties van gezondheidswerkers en dat strategieën voor de nationale uitrol van het programma worden geïmplementeerd.

  • Wilt u meer lezen over wat Nutricia doet om senioren te ondersteunen? Lees hier meer.
  • Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het Thuis Onbezorgd Mobiel-programma? Lees hier meer over onze bevindingen.