Thuis Onbezorgd Mobiel: Nieuwe onderzoeksresultaten van de voedingsinterventie gepubliceerd

21 Feb 2023

Laatste wijziging: 21 feb 2023

Thuis Onbezorgd Mobiel (TOM) is een door het RIVM erkend valpreventieprogramma voor zelfstandig thuiswonende ouderen van 65 jaar en ouder met een verhoogd valrisico. Het programma ondersteunt ouderen bij het vergroten van hun mobiliteit en zelfredzaamheid om zo de kans op een val te verkleinen. Eén van de belangrijke interventies binnen TOM is gericht op voeding. De nieuwste onderzoeksresultaten van de effecten op voeding zijn onlangs gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift Voeding & Diëtetiek (NTVD), het vaktijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Diëtisten (NVD).

TOM onderscheidend ten opzichte van andere valpreventieprogramma’s door voedingsinterventie

Erkende groepsgebaseerde valpreventieprogramma’s waren tot nu toe alleen gericht op beweging, terwijl (onder)voeding ook gezond ouder worden en fysieke mobiliteit kan beïnvloeden.[1,2] Naast het screenen op fysiek functioneren, wordt er daarom binnen TOM ook gescreend op ondervoeding. Verder richt TOM zich op kennisvergroting over goede voeding voor ouderen, aangezien een gezond voedingspatroon wordt geassocieerd met een betere gezondheid en kwaliteit van leven.[3] Bovendien bevat TOM een specifieke focus op het verhogen van eiwitinname, omdat adequate eiwitinname essentieel is voor behoud van spiermassa en -functie.[4]

TOM verbetert de kwaliteit van het voedingspatroon en eiwitinname onder deelnemers

Deelnemers van TOM krijgen voedingsvoorlichting in groepsverband tijdens lunches en persoonlijk voedingsadvies van een diëtist op basis van een voedingsdagboek. Gedurende TOM nam de kwaliteit van het voedingspatroon onder de deelnemers toe. Dit resultaat was toe te schrijven aan een hogere inname van zuivelproducten en noten en een lagere inname van alcohol, suikerhoudende dranken en zout. Naast het verbeteren van de kwaliteit van het voedingspatroon, leidde TOM ook tot een toename in de eiwitinname bij niet-ondervoede ouderen, terwijl de energie inname niet veranderde. Deze toename was te verklaren doordat de eiwitinname over verschillende maaltijden was verbeterd, met name bij het ontbijt en de lunch.

Aandacht voor (risico op) ondervoeding blijft noodzakelijk

Bij deelnemers met (risico op) ondervoeding werd er echter geen significante verbetering van de totale eiwitinname gevonden, terwijl energie-inname vergelijkbaar was met de niet-ondervoede deelnemers. Deze groep deelnemers heeft mogelijk baat bij extra voedingsondersteuning om de eiwitinname te kunnen verbeteren.

Het gehele onderzoeksartikel kunt u hier lezen in het wetenschappelijk katern van het NTVD

  • Wilt u meer lezen over wat Nutricia doet om senioren te ondersteunen? Lees hier meer.
  • Bent u geïnteresseerd in meer informatie over het Thuis Onbezorgd Mobiel-programma? Lees hier meer over onze bevindingen.

Bronnen