Onderwerpen in dit artikel:

Blog door Lotte Keijzers, jeugdverpleegkundige Zuidzorg JGZ in Veldhoven.
Elke zorgprofessional zal het herkennen: ouders zoeken enorm veel op internet. En daar worden ze niet altijd gelukkiger en wijzer van. Integendeel het levert vaak onnodige zorgen op. Het internet staat vol met informatie die niet altijd even betrouwbaar is. Ik zie het als mijn taak ouders gerust te stellen en wel van de juiste informatie te voorzien.


Vertrouwensband opbouwen

Geruststellen lukt volgens mij alleen als je een vertrouwensband met de ouders opbouwt. Dit begint voor mij meestal zo’n 10 dagen na de geboorte. Ouders – zeker van een eerste - zitten vol vragen in die periode. Onder ander over voeding, huilen, krampjes en spugen. Met die vragen moeten ze ergens terecht kunnen. Ik geef ouders daarom het nummer van mijn mobiele werktelefoon zodat ze me bij vragen een appje kunnen sturen eventueel met een foto over hun vraag. De drempel voor ouders om zo’n appje te sturen is laag en voor mij is het heel eenvoudig om – wel binnen werktijden - een antwoord te geven. Mijn ervaring is dat je een probleem zo snel uit de wereld kunt helpen waardoor het niet heel “groot” wordt. Je stelt hiermee de ouders gerust, ze krijgen professioneel advies en je voorkomt onnodig gegoogle. Let wel, ik vind het niet erg dat ouders googlen, maar ze krijgen mogelijk de verkeerde of onbetrouwbare informatie omdat ze niet weten waar ze moeten zoeken op internet.

Zelfredzaamheid

Ik hoor collega’s al roepen: “Hiermee stimuleer je niet de zelfredzaamheid van de ouders!”. Ik denk echter dat door ouders juist in die eerste periode zo intensief te ondersteunen ze veel meer vertrouwen krijgen in hun eigen handelen en je dus de zelfredzaamheid op de lange termijn wel vergroot. Ik merk echt het verschil. Ik verwijs ook vaak door naar goede websites waar ze het een en ander nog even kunnen nalezen. Zo raken ze meteen geïnformeerd over wat betrouwbare informatie is op het internet. Ons uitgangspunt in de JGZ is het gezond opgroeien van het kind, het kind staat centraal. Maar door juist er te zijn voor de ouders, gaat het ook goed met het kind.

Voedingsstress

Ook wat betreft voeding is er vaak stress bij ouders. Alleen al de druk die veel moeders ervaren omdat ze borstvoeding “moeten” geven. Borstvoeding is het beste voor elke baby. Maar als het niet bij de ouders of de situatie past, dan kan het voor heel veel stress zorgen. En wanneer er voor flesvoeding is gekozen, dan zorgt het kiezen van de soort voeding ook weer voor veel onzekerheid. Ga maar eens in een supermarkt kijken hoeveel verschillende voedingen er zijn. De keuze die ouders maken, is vaak maar gebaseerd op een enkele term op de verpakking. Zo fijn als je dan een korte lijn hebt met de ouders zodat ze je snel even om advies kunnen vragen.

Meer dan Google

Ik ben ervan overtuigd dat we als professionals veel meer kunnen bieden dan dr. Google kan. Als je investeert in de relatie met ouders is de helft al gewonnen.

Mijn tips:

  1. Maak altijd een fysieke afspraak. De trend is steeds meer telefonisch te doen, maar ouders een keer echt gezien en gesproken hebben, is een betere basis voor vertrouwen. Zeker als ouders onzeker zijn: maak een real-life afspraak. Dat werkt!
  2. Houd de lijnen kort. Zeg bijvoorbeeld dat je ouders na een week terugbelt om te horen hoe iets gaat. Dat geeft veel meer vertrouwen dan de bal bij de ouders leggen en zeggen dat ze altijd mogen bellen. Juist door zelf het initiatief voor het contact te nemen. Of biedt de mogelijkheid van vragen via WhatsApp aan. Dat is laagdrempeliger dan bellen.
  3. Vraag altijd door. Het is een dooddoener maar het is zo belangrijk om door te vragen waarom ouders iets doen of voor een bepaalde voeding kiezen. Zo voorkom je dat er op verkeerde gronden keuzes gemaakt worden.
  4. Ga niet voor “one size fits all”. Elk kind is uniek en elk ouderpaar heeft een andere aanpak nodig. Juist door aan te sluiten bij wat de ouders willen, begrijpen en aan kunnen, gaat het werken. Anders gaan ze de adviezen die je geeft toch niet opvolgen.

Lees meer